Úspešná misia nadácie

Nadácia Tatra banky oslavuje 10 rokov od svojho založenia. Za toto obdobie podporila 1 426 hodnotných projektov z oblasti vzdelávania, umeleckej tvorby a dizajnu.

425122
12.6.2014

Hlavnou filozofiou Nadácie Tatra banky je zvyšovanie úrovne vzdelávania a poskytovanie priestoru najlepším, aby sa mohli dostať ešte ďalej. Je tu pre všetkých, ktorí chcú rásť, vzdelávať sa, tvoriť a zároveň majú ambíciu niečo v živote dosiahnuť – jednoducho pre všetkých, ktorí chcú byť vo svojom odbore napredovať.

„V mene celého tímu Nadácie Tatra banky ďakujem všetkým našim partnerom, študentom a zamestnancom Tatra banka Group, ktorí sa opätovne zapájajú do našich grantových programov a prinášajú k nám každoročne svoje hodnotné projekty. Len touto spoločnou cestou dokážeme napĺňať misiu našej nadácie,“ uviedol Igor Vida, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky; predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky.

Prostredníctvom jej grantov, programov a spoluprác prináša nové inšpiratívne stretnutia so svetovými vedeckými odborníkmi, podporuje aktívne skupiny profesorov a študentov na vysokých aj stredných školách, mladých talentovaných umelcov a dizajnérov – zároveň vytvára atraktívne príležitosti pre mimovládne organizácie.

Prostredníctvom podujatia Ceny Nadácie Tatra banky za umenie už takmer dvadsať rokov oceňuje kvalitné slovenské umenie – etablovaných tvorcov aj začínajúcich autorov.

V rámci programu Osobnosti osobne prináša na Slovensko stretnutia s držiteľmi Nobelovej a Pulitzerovej ceny, ako aj so svetovými odborníkmi v oblasti ekonómie.

Za 10 rokov Nadácia Tatra banky podporila:

•           príchod 6 nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu,
•           3 nositeľov Pulitzerovej ceny,
•           a pozvala množstvo zahraničných profesorov a ďalších prestížnych vedeckých osobností na Slovensko,
•           222 vzdelávacích projektov na vysokých školách,
•           160 najlepších študentov, ktorých poslala na ich vysnívané stáže na zahraničné univerzity,
•           12 študentov a ich podnikateľské nápady,
•           74 špičkových slovenských umelcov, 30 talentovaných mladých tvorcov a 4 módnych návrhárov prostredníctvom Ceny Nadácie Tatra banky za umenie,
•           56 tímov zložených zo študentov, pedagógov a umelcov, ktorí sa spoločne venovali tvorbe umeleckého diela,
•           20 mladých dizajnérov,
•           každoročne 10 regionálnych divadiel,
•           vydanie 14 kníh v rámci projektu Knižná edícia, ktoré v celkovom náklade 28 000 ks darovala knižniciam slovenských univerzít,
•           628 verejnoprospešných projektov zamestnancov Tatra banka Group.

Svojich 10 rokov oslavuje Nadácia Tatra banky novým webom www.nadaciatatrabanky.sk.

Diskusia (0reakcií)