Velux ocení aktívne domy

Študenti môžu prihlasovať návrhy do súťaže Active House Award

391894
28.3.2013 /

Súťaž Active House Award hodnotí návrhy udržateľných stavieb v aktívnom štandarde. Študenti vysokých škôl v Českej republike i na Slovensku môžu prihlasovať svoje námety za jednotlivcov alebo kolektívy, do 1. 5. 2013. Komplexne majú navrhnúť objekt – nový alebo rekonštruovaný – energeticky efektívny, s dôrazom na kvalitu vnútorného prostredia a presvetlenia.

Prihlásiť môžu aj projekty aktívnych domov na bývanie, ubytovanie či administratívu, do ktorých denné svetlo a čerstvý vzduch prichádzajú aj prostredníctvom strechy. Súťaž smeruje k stavbám s takmer nulovou spotrebou energie, ktoré svojím užívateľom ponúkajú zdravé vnútorné prostredie bez negatívneho dopadu na klímu.

Súťaž už po druhý raz vyhlasuje spoločnosť VELUX, ktorá strešné okná vyrába aj na Slovensku, v Partizánskom. Pôvodom dánska firma sa dlhodobo angažuje v oblasti trvalo udržateľných stavieb a pravidelne investuje do výskumu kvality vnútorného prostredia .

„Naším cieľom je šíriť povedomie o aktívnych domoch medzi širokou verejnosťou i odborníkmi. Preto sme sa rozhodli usporiadať súťaž Active House Award pre študentov v Českej a Slovenskej republike, z radov ktorých vzídu budúci architekti a projektanti. Chceme tak prispieť k diskusii o budúcnosti udržateľnej výstavby u nás,“ hovorí David Brož, generálny riaditeľ spoločnosti VELUX.

 Konzultácie s odborníkmi

Počas súťaže budú aj dva odborné semináre, na ktorých môžu študenti konzultovať svoje práce s odborníkmi. Seminár ACTIVE HOUSE IDEA sa bude zaoberať princípmi navrhovania aktívnych domov. O technickom riešení stavby a využití obnoviteľných zdrojov energie bude seminár ACTIVE HOUSE TECHNIC.

Víťazný projekt v kategórii novostavby a v kategórii rekonštrukcie vyberie viacčlenná medzinárodná odborná porota. Zohľadní celkové architektonické a  konštrukčné riešenie objektu, dosiahnutie aktívneho štandardu a v neposlednom rade tiež kvalitu denného osvetlenia v  budove.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude 29. mája v Galérii Jaroslava Fragnera v Prahe a bude spojené s vernisážou všetkých súťažných návrhov. Autori víťazných projektov v  oboch kategóriách získajú odmenu 1 800 eur a dvojdennú exkurziu do Kodane. Porota následne rozdelí ešte 2 400 eur medzi ďalších ocenených.

Zdroj: Voto - Velux

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)