Viac priestoru pre aktívnych

Nadácia Tatra banky otvorila ďalšie kolo grantového programu Vedieť viac

349387
4.5.2011 / Pavel Sibyla

Nadácia Tatra banky otvorila ďalšie kolo grantového programu Vedieť viac. Financie z tohto grantu sú určené na projekty mimovládnych organizácií zameraných na podporu vzdelávania. Cieľom programu je podporiť projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru aktívnym študentom, profesorom a vedeckým pracovníkom na vysokých školách.

Grantový program Vedieť viac je zameraný na rozširovanie poznania v rámci jednotlivých učebných predmetov, vedných odborov či disciplín, zlepšovanie vzdelávacích, ale aj organizačných metód a metodík,  rozvoj vedeckej a odbornej činnosti učiteľov, vedeckých i odborných pracovníkov a študentov vysokých škôl, a tiež na aplikovanie získaných poznatkov v praxi. Podporené budú aj projekty  zamerané na zlepšenie spoločenskej angažovanosti učiteľov, odborných pracovníkov a študentov vysokých škôl.

V minulom roku podporila Nadácia Tatra banky 16 projektov v celkovej výške 42,780 eur, plánovaná výška rozpočet grantu pre tento rok je 40,000 eur. Na jeden projekt je možné získať najviac 5 tisíc eur, termín podania prihlášok vyprší 30. júna 2011. Detailné kritériá, ako aj prihlasovací formulár, nájdete stránke nadácie.

© 2011 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)