Vysokoškoláci pôjdu do sveta

453312
3.6.2016 / md

Vďaka grantu Nadácie Tatra banky „poletí do sveta“22 talentovaných študentov. Celková suma v hodnote 57 500 eur im umožní štúdium v USA, Japonsku a rôznych štátoch Európy.

Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku.  Tento rok bolo prijatých 106 žiadostí, z ktorých trojčlenná porota externých expertov vybrala 22 študentov.

Podporení študenti vycestujú napríklad aj do USA, Japonska, Argentíny, Singapuru a rôznych štátov Európy. Najviac podporených projektov bolo z oblasti humanitných a prírodných vied, nasledovala medicína, technické vedy, umelecké oblasti, IT, právo a ekonómia. Celková suma venovaná na ich podporu dosiahla 57 500 eur.

„Grantový program Študenti do sveta, určený študentom vysokých škôl, je jedným z najobľúbenejších. Sme si vedomí, že za každou žiadosťou stojí vynikajúci a veľmi aktívny študent. V tomto programe pracujeme iba s tými najlepšími, a preto výber nie je jednoduchý,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky.

„Vďaka podpore Nadácie Tatra banky som sa mohol jeden mesiac podieľať na fungovaní špičkového pracoviska, získať nové poznatky a rozšíriť si svoje medicínske obzory z problematiky ochorení srdca a ich liečby. Prax mi priniesla aj dve pracovné ponuky, čo vnímam ako výnimočnú pridanú hodnotu,“ uviedol Štefan Lukáč (na obrázkuz) podporený v roku 2015, ktorý absolvoval štvortýždňovú stáž na klinike kardiochirugie v Allgemeines Krankenhaus Wien a Universität Wien.

Zdroj: Nadácia Tatra banky

V rámci grantového programu Nadácia Tatra banky poskytne finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

Maximálna výška podpory na jeden projekt bola stanovená na 5-tisíc eur.

© 2016 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)