Výstava diel košickej avantgardy v Szentendre

Projekt predstavujúci košické medzivojnové výtvarné umenie

329275
23.10.2009

Vybrané diela z tvorby tzv. košických modernistov bude vo svojich priestoroch od 25. októbra vystavovať kultúrny stánok mesta Szentendre, Mlyn umenia. Tento ojedinelý medzinárodný projekt predstavujúci košické medzivojnové výtvarné umenie vznikol z iniciatívy Mestského vzdelávacieho a kultúrneho centra. Podporila ho Stredoeurópska nadácia (CEF) vďaka finančnému príspevku spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Od 25. októbra 2009 do 17. januára 2010 môžu návštevníci Szentendre, tohto malebného mestečka na sever od Budapešti, obdivovať na ploche 600m2 stopäťdesiattri vybraných diel zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach, Východoslovenskej galérie, ako aj zo súkromných umeleckých zbierok.

Medzivojnové košické umenie je vzácnou a doteraz málo známou kapitolou slovensko-maďarských výtvarno-umeleckých kontextov. „Jav známy v dejinách slovenského a českého výtvarného umenia ako košická avantgarda alebo košickí modernisti sa rozvíjal v priaznivom prostredí, ktoré jednotlivým umelcom umožnilo – bez ohľadu na umelecké generácie, výtvarný štýl, národnosť, kultúru, vieru alebo svetonázor – pracovať a vystavovať spolu. Medzivojnové umenie Košíc sa zrodilo práve zo stretnutí rôznych kultúr (maďarskej, slovenskej, českej, nemeckej, ruskej, ukrajinskej, židovskej) a vplyvov, ktoré boli žičlivé aj voči tradičným smerom výtvarného umenia. Výsledkom spoločnej tvorby bolo ojedinelé, svojrázne stredoeurópske umenie.“ – vysvetľuje kurátorka výstavy a kunsthistorička Maďarskej národnej galérie, Dr. Lilla Szabó.

V tomto období, po páde Republiky rád (1919) v Košiciach pôsobili na pozvanie Dr. Josefa Poláka, riaditeľa Východoslovenského múzea, viacerí avantgardní umelci a teoretici (napr. Oszkár Jászi). Na výstave sa návštevník môže stretnúť s dielami od umelcov ako Koloman Sokol, František Reichentál, Szilárd Kővári-Kacsmarik, Béla Uitz, František Foltýn, Anna Lesznai, Anton Jasusch alebo Eugen Krón. Z historických dôvodov sú diela tohto obdobia v Maďarsku neznáme, a nenájdeme ich ani vo vlastníctve štátnych inštitúcií. Diela zo súkromných zbierok uvidí verejnosť po prvý krát.

„Kvalitou, aj aspektom zbližovania našich susedných národov nás tento projekt presvedčil o svojom význame a prínose. Táto výstava opäť dokazuje, že kultúra a umenie majú schopnosť v každom čase a priestore preklenúť bariéry medzi ľuďmi a národmi, vyzdvihnúť, čo nás spája a učia nás oceniť vzájomné rozdielnosti. Práve vďaka vynikajúcej spolupráci slovenských a maďarských kultúrnych inštitúcií a odborníkov máme možnosť otvoriť túto jedinečnú výstavu, ktorá nemá význam len zo slovensko-maďarského pohľadu, ale výrazne napomáha poodkrývať aj biele miesta na mape stredoeurópskeho výtvarného umenia 20. storočia.“, hovorí o dôvodoch podpory generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.

Výstavu priblíži aj katalóg, ktorý bude obsahovať 75 reprodukcií vystavených diel a sumár slovenských a maďarských výsledkov výskumu ohľadom zrodu a vývinu košickej moderny.

Záštitu nad podujatím prevzal predseda NR SR, Pavol Paška. Výstavu za účasti hostí zo Slovenska aj Maďarska slávnostne otvoria primátori miest Szentendre a Košice, Dr. Dietz Ferenc a Ing. František Knapík.

Viac informácií o výstave nájdete na stránke kultúrneho centra www.szentendreprogram.hu alebo na adrese zuzana@cef.sk.

Diskusia (0reakcií)