Zamestnanecký grantový program

Zvýšenie povedomia o filantropii medzi zamestnancami

329266
9.6.2010

Cieľom programu je zvýšenie povedomia o filantropii medzi zamestnancami spoločností hlavnej skupiny SPP, podpora aktívnych zamestnancov a podpora verejnoprospešných aktivít/ projektov, ktoré zamestnanci realizujú vo svojom voľnom čase.

Predkladateľom projektu v Zamestnaneckom grantovom programe môže byť len zamestnanec SPP a.s. ktorý plánuje realizovať verejnoprospešné, alebo charitatívne aktivity v prospech iných. Predkladateľ sa musí priamo podieľať na samotnej realizácii projektu. Príspevok predkladateľa môže byť finančný aj nefinančný: formou odpracovaných dobrovoľníckych hodín, darovať môže svoje zručnosti, vedomosti (napr. formou konzultácií, výučbou), atď.

Projekty je možné predkladať v kategórii verejnoprospešné,  zamerané na zlepšenie prostredia v ktorom predkladatelia žijú (napr. projekty revitalizácie detských ihrísk, úprava okolia v obci, alebo iné komunitné projekty), a v kategórii charitatívne, ktoré realizujú v spolupráci s neziskovou organizáciou v prospech iných osôb.

Maximálna výška podpory jedného projektu je 1 000 €. Celková suma vyčlenená na program je 50 000 € a je prerozdelená v 2 kolách, v novembri a v marci. Všetky potrebné informácie o podmienkach programu spolu s formulármi na stiahnutie sú zamestnancom dostupné vždy minimálne 5 týždňov pred plánovanou uzávierkou na ich firemnom intranete.

Diskusia (0reakcií)