Zdravá firma roka 2013

Víťazom štvrtého ročníka súťaže Zdravá firma roka 2013, ktorú vyhlasuje Union zdravotná poisťovňa, v rámci projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko, sa stal v kategórii nevýrobné firmy Lenovo Slovakia a v kategórii výrobné firmy Continental Automotive Systems Slovakia

411225
14.2.2014 / Milan Debnár

Union zdravotná poisťovňa prišla pre štyrmi rokmi s Iniciatívou za zdravšie Slovensko s ambíciou predĺžiť priemernú dĺžku života na Slovensku do roku 2020 o 5 rokov, a to pomocou celej škály aktivít v oblasti kvality života a zdravého životného štýlu. Jednou z nich je práve súťaž Zdravá firma roka, ktorá motivuje firmy k podpore zdravého životného štýlu svojich zamestnancov.

Prístup firiem na Slovensku k benefitom sa totiž mení. Kým v roku 2010 slúžili benefity ako nefinančná odmena, dnes si firmy uvedomujú zodpovednosť za zdravie zamestnancov a investujú do ich zdravého životného štýlu a uchovania zdravia. Ako pri slávnostnom odovzdávaní ocenení v bratislavskej Refinery Gallery potvrdili viacerí zástupcovia ocenených firiem, prosperita podniku je úzko naviazaná na zdravie svojich zamestnancov. Potvrdil to aj Roman Podolák, predseda predstavenstva Union zdravotnej poisťovne: „S potešením môžem skonštatovať, že firmy na Slovensku urobili počas štyroch ročníkov našej súťaže výrazný posun v motivácii zamestnancov k zdravému životnému štýlu a prevencii. Uvedomujú si, že starnutím populácie sa zdravotná kondícia každého zamestnanca stáva pre firmu dôležitou hodnotou. Sme radi, že súťaž Zdravá firma roka dáva firmám príležitosť prezentovať svoje aktivity a zároveň sa inšpirovať.“

Aktivity firiem hodnotila odborná komisia zložená zo zástupcov partnerov projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko – odborníkov z Ministerstva zdravotníctva SR, riaditeľstva WHO na Slovensku, Úradu verejného zdravotníctva, poisťovní Union a personálnych agentúr v piatich kategóriách – Prevencia, Šport, Ergonómia pracovného prostredia, Výživa a Extra. Firmy sa do súťaže zapájali vyplnením dotazníka na webovej stránke.

Spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia po minuloročnom treťom mieste tentoraz vyhrala kategóriu výrobných firiem. „Ocenenie je pre nás potvrdením toho, že pre našich zamestnancov v oblasti ochrany zdravia robíme viac ako je štandard. Zdravie a bezpečnosť zamestnancov je pre nás z pohľadu riadenia ľudí jedna z najvyšších prioríta tzv. zdravé benefity sú našou pridanou hodnotou,“ uviedol Roman Nosko, personálny riaditeľ Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o. Cenu na slávnostnom odovzdávaní prevzal za firmu Miroslav Gyarmathy, HR Partner Manager (na obrázku v strede, vľavo Nora Čechmanková, špecialistka marketingu a členka komisie Zdravá firma roka, Union zdravotná poisťovňa, vpravo Roman Podolák, predseda predstavenstva Union zdravotnej poisťovne).

Zdravá firma roka 2013 - ContinentalZdroj: Milan Debnár

„Ocenenie Zdravá firma roka si veľmi vážime. Zdravie zamestnancov je pre nás veľmi dôležité a my hľadáme stále nové spôsoby, ako zlepšiť ich fyzické a psychické zdravie. Vďaka vhodnému prostrediu a zdravým benefitom získavajú obe strany - naši zamestnanci aj naša spoločnosť. Okrem toho vidíme aj reálne výsledky našej snahy. Tento úspech ukazuje, že naša filozofia je správna,“ uviedla Erika Koklesová, HR Director Lenovo Slovakia, s.r.o (na obrázku v strede).

Zdravá firma roka 2013 - LenovoZdroj: Milan Debnár

Najlepšími nováčikmi v súťaži sa stala spoločnosť Partizánske building components-SK, s.r.o., medzi výrobnými firmami a Oracle Slovensko, s.r.o., medzi nevýrobnými firmami.

Výsledky súťaže Zdravá firma roka 2013

Výrobné firmy
1.         Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o.
2.         Chemosvit, a.s.
3.         Partizánske building components-SK, s.r.o.
Najlepší nováčik: Partizánske building components-SK, s.r.o.

Nevýrobné firmy
1.         Lenovo Slovakia, s.r.o
2.         AT&T Global Network Sevices Slovakia, s.r.o
3.         Slovak Telekom, a.s.
Najlepší nováčik: Oracle Slovensko, s.r.o.

TOP 10 zdravých benefitov vo firmách
1.       Rozšírený pitný režim (minerálka, čaj, šťavy)
2.       Ergonómia na pracovisku – správne nastavenie stola a stoličky
3.       Dni zdravia – zdravotné merania a osveta k zdravému štýlu
4.       Športové aktivity (firemné aj mimo firmy)
5.       Zdravotné prehliadky / konzultácie so špecialistom
6.       Darovanie krvi a starostlivosť o darcu
7.       Kvety a rastliny na pracovisku
8.       Zdravá strava v jedálňach a škola varenia  zdravých jedál pre zamestnancov
9.       Škola zdravého sedenia - prednášky a cvičenia
10.   Voľné vstupy na športoviská

3 oblasti, ktoré podporuje ideálna zdravá firma

1.       Prevencia a osveta
→      Ergonómia: kvalitná stolička a správne nastavenie stola a stoličky pre správne sedenie
→      Zdravotné merania s upozornením na zlé výsledky a odporúčaním prevencie u lekára
→      Zapojenie rodiny zamestnanca a verejnosti a širšia prevencia / osveta zdravého životného štýlu

2.       Strava
→      Zlepšovanie stravy v jedálni / bufete
→      Ovocie na pracovisku
→      Škola varenia zdravých jedál

3.       Pohyb
→      Firemné športové aktivity
→      Rehabilitácia a cvičenie na pracovisku
→      Motivácia a podpora športovania počas celého roka
 

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)