Zelená pre seniorov

Prispieť k zvyšovaniu kvality ich života seniorov

329256
1.7.2009

Orange ako spoločensky zodpovedná firma spája svoje sily s ľuďmi, ktorým záleží na starších spoluobčanoch okolo nás. Komunita ľudí v poproduktívnom veku sa na Slovensku neustále rozširuje a zároveň ju sprevádza čoraz silnejšia dezintegrácia od spoločnosti. Seniori trpia nedostatkom sociálnych kontaktov, osamelosťou a veľakrát pocitom zbytočnosti. Program Zelená pre seniorov si preto kladie za úlohu prispieť k zvyšovaniu kvality ich života, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj podpora sebarealizácie, samostatnosti a v neposlednom rade aj počítačovej gramotnosti. Program zaznamenal obrovský ohlas a mimoriadne veľkým počtom žiadostí. To nás viedlo k navýšeniu základného vkladu do programu (40 000 eur) o ďalšiu polovicu, teda celkovo na 60 000 eur.

Cieľom programu je podporiť sociálnu integráciu ďalšej marginalizovanej skupiny spoluobčanov - ľudí v postproduktívnom veku a umožniť im žiť stále kvalitný a pestrý život.
Mimovládne organizácie, samosprávy či zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť mohli svoje projekty predkladať od 13. augusta až do 30. septembra 2009. V tomto roku program podporil projektu v celkovej výške až 60 000 eur.

Diskusia (0reakcií)