Žiači sa budú učiť myslieť

Nadačný fond Telekom pomôže s hodinami tvorivého písania aj debatnej lige

363452
6.12.2011

Trinásť projektov podporených celkovou sumou 40 000 € pomôže pritiahnuť deti ku knihe a zároveň podporí ich kreativitu a kritické myslenie. Deti a mladí ľudia sa vďaka vybraným projektom naučia používať informácie dostupné prostredníctvom moderných technológií i tradičných médií tak, aby boli schopnejší orientovať sa v rozmanitých oblastiach života.

Na výzvu grantového programu Podpora inovácií vo vzdelávaní zareagovalo až 175 žiadateľov. Prihlásené projekty hodnotila nezávislá expertná komisia.

Zoznam podporených projektov tu

V rámci Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Intenda bolo doteraz podporených spolu 241 projektov a 132 jednotlivcov celkovou sumou 814 903 €.

Diskusia (0reakcií)