Zvedaví vedci

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) vydáva v týchto dňoch za podpory Nadácie Volkswagen Slovakia (VW SK) metodickú príručku animačného programu „Zvedaví vedci“.

425391
19.6.2014 / md

Cieľom príručky je popularizácia vedy a techniky na slovenských školách. Deti vo veku 6 až 19 rokov v nej nájdu viac ako 50 zadaní.
„Rozvíjať záujem detí o techniku a zdokonaľovať ich vedomosti a zručnosti v práci s ňou je jedným z cieľov nadácie,“ hovorí Boris Michalík, správca Nadácie VW SK. Metodická príručka animačného programu „Zvedaví vedci“ je primárne určená pre pedagógov, animátorov a osoby organizujúce voľnočasový program detí a mládeže vo veku od 6 do 19 rokov. Obsahuje súbor v praxi odskúšaných pokusov, aktivít a nápadov s cieľom poskytnúť mladým ľuďom širší rozhľad a s tým spojený ľahší výber následného študijného a profesijného zamerania.
„Animačná príručka je rozdelená do 8 kapitol, ktoré pozostávajú z tém zameraných na rozširovanie poznatkov z rozličných oblastí života ako astronómia, biológia, enviromentalistika, chémia, fyzika, geografia, meteorológia, či nápady na oddychové aktivity,“ hovorí Dávid Kocan, projektový manažér asiociácie. Na 52 stranách sú k dispozícii návody, špecifiká a vysvetlenia vybraných prírodných javov, zákonitosí a reakcií. Väčšinu z nich si môžu deti samostane vyskúšať, a tak lepšie pochopiť princípy, na ktorých je založený svet okolo nás.
Metodická príručka bude k dispozícii aj na webovej stránke Nadácie VW SK (www.nadacia-volkswagen.sk), kde si ju budú môcť záujemcovia stiahnuť. Nadácia VW SK spolupracuje s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku na viacerých projektoch v snahe podporiť mladých ľudí, vzdelanie a vedu.

Zdroj: Nadácia VW

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)