2% z daní dochádza dych

Tento rok asignovali firmy 23,5 mil. Eur. Minulý rok to bolo 37,5 mil. Eur. Neziskový sektor sa opäť mobilizuje.

362407
22.11.2011

Platformy neziskových organizácií zhodnotili ekonomický dopad zmien v mechanizme 2% dane od právnických osôb, ktorý bol prijatý v roku 2009.

Výsledky a výzvu pre MF SR zverejnilo Centrum pre filantropiu:

Ekonomický stav a ekonomické prognózy vedú neziskový sektor k jednoznačnému odporučeniu zachovať súčasný právny stav platný pre roky 2010, 2011 ako definitívne riešenie právnej úpravy asignačného mechanizmu 2 percentnej dane.

K doporučeniu vedú neziskové organizácie nasledujúce dôvody:

Z aktuálne získaných údajov vyplýva, že  objem financií, ktorý sa prostredníctvom nového asignačného mechanizmu dostáva od právnických osôb do mimovládnych organizácií s verejne prospešným presahom, sa znižuje. Konkrétne z 37,5 mil. EUR v roku 2009 sa podiel zo zaplatenej dane znížil na 23,5 mil. EUR, ktoré do systému prišli do konca augusta 2011. Rovnako vidno aj pokles počtu právnických osôb, ktoré daný mechanizmus využívajú, konkrétne z 30 tis. poukazujúcich subjektov v r. 2009 je iba 25,7 tis. subjektov v roku 2011 (údaj platný do augusta 2011). Z 25,7 tis. poukazovateľov dar z vlastného zisku poskytlo iba 2,4 tis. subjektov. V prípade, ak by sa naplnil zákon o postupnej znižovaní percenta asignovanej dane právnických osôb, do systému by sa v budúcom roku dostalo o 6,5 mil. EUR menej. Keďže motivácia pre subjekty, ktoré dnes darovali z vlastného zisku po zdanení bude nižšia, bude aj výnosnosť a príjem pre neziskové organizácie oveľa nižší. 

Nie je možne pritom odhadnúť výpadok asignovanej sumy zapríčinený poklesom ekonomického rastu, znížením príjmov ŠR z dane z príjmov právnických osôb a predpokladaných nových daňových stimulov pre vybrané významné právnické subjekty.

Nové mechanizmy nepriamej podpory štátu pre MVO, inštitúcie pôsobiace s verejne prospešným presahom nepriniesli doteraz želateľné efekty.

Diskusia (0reakcií)