Adresnejšia asignácia

449331
2.3.2016 / Milan Debnár

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Od januára tohto roku platí model asignácie dane z príjmu pre firmy, v ktorom platí, že ak firma za uplynulé obdobie nepreukáže dar z vlastných zdrojov, môže asignovať pre tretí sektor namiesto 2 percent už iba 1 percento zo svojej dane. Výška finančného daru je pritom stanovená na minimálne pol percenta daňovej povinnosti firmy za rok 2015. Dar treba potom vyznačiť v daňovom priznaní, v ktorom v tomto roku pribudla práve táto položka. Mnoho firiem o tomto opatrení nevie, pričom „v hre“ je 7 až 8 mil. eur, ktoré tak namiesto adresného nasmerovania môžu skončiť v anonymnom balíku štátneho rozpočtu. Novinkou je aj to, že firma môže od tohto roku odkryť svoju identitu a adresát sa tak má možnosť dozvedieť, od koho príspevok z asignácie pochádza.

Pri súkromných osobách je novinkou, že ak je daňovník súčasne aj dobrovoľníkom a má potvrdenie o odpracovaní 40 dobrovoľníckych hodín za minulý rok, môže asignovať až tri percentá zo svojej dane.

Dvakrát viac dobra

Ako informovali Andrea Cocherová (na obrázku), predsedníčka Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN),  Boris Strečanský (na obrázku) riaditeľ Centra pre filantropiu n.o., a Fedor Blaščák, tajomník ASFIN, asociácia   chce v rámci kampane „Dvakrát viac dobra“ informovať a motivovať firmy, aby až do 31. marca venovali dar na verejnoprospešný účel v potrebnej výške a túto skutočnosť vyznačili v daňovom priznaní. Takto pomôžu získať neziskovým organizáciám viac financií na dobročinné aktivity.

Ako ďalej informovali, v roku 2015 asignovalo časť zo svojej dane pre potreby neziskového sektora približne 23 tisíc právnických osôb. Možnosť „dorovnania dvoch percent vlastným darom“ pravidelne využíva približne 8 percent z nich, t. j. okolo 1 800 firiem s pozitívnou daňovou povinnosťou. „Podľa údajov Štatistického úradu SR vyplýva, že objem darov od firiem pre tretí sektor mnohonásobne prevyšuje výnos darov, ktorý deklaruje tých približne 1 800 firiem využívajúcich hornú, dvojpercentnú možnosť asignácie. Inými slovami, podiel a aj počet firiem, ktoré by mohli asignovať dvojnásobnú sumu zo svojich daní, by mal byť vyšší. Z toho možno usudzovať, že mnohé firmy o tejto možnosti buď vôbec nevedia, alebo si nespájajú vlastné dary s administráciou daňového priznania. Ak bude vykazovanie firemných darov v daňových priznaniach kopírovať trend z minulých rokov, neziskové organizácie môžu prísť o časť pre ne dôležitých financií z asignácie,“ povedal Fedor Blaščák z Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov. 

Nezabudnúť na dary

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov má záujem motivovať firmy na Slovensku k firemnej filantropii a zároveň šíriť povedomie o tom, ako majú postupovať pri asignácii dane z príjmu pri podávaní daňového priznania za rok 2015. „Nová legislatívna úprava ešte viac „otvára nožnice“ medzi firmami, ktoré dávajú vlastné dary a tými, ktoré tak nerobia. Preto je dôležité, aby všetky firmy, ktoré chcú pomôcť neziskovým organizáciám a asignovať 2 percentá  z daní miesto jedného, venovali z vlastných zdrojov dar v potrebnej výške minimálne 0,5 percenta  svojej daňovej povinnosti a nezabudli tento údaj vykázať aj v daňovom priznaní za rok 2015,“ prízvukovala Andrea Cocherová.

Právnické osoby majú možnosť poukázať svoj dar na verejnoprospešný účel za zdaňovacie obdobie roku 2015 až do 31.3.2016. Ešte stále môžu rozhodnúť o výške asignácie svojej dane z príjmu, t.j. či budú asignovať 2 alebo iba 1 percento. Zákon umožňuje „dorovnať“ výšku darov do hodnoty 0,5 percenta najneskôr v lehote na podanie daňového priznania. Pokiaľ firmy darovali počas roka 2015 financie neziskovému sektoru formou darovacích zmlúv, je dôležité, aby sledovali, či výška týchto darov dosiahla 0,5 percenta ich daňovej povinnosti za rok 2015.

Nový systém asignácie dane z príjmu prispieva aj k „de-anonymizovaniu“ zaslanej asignácie, a to tak, že firma alebo aj fyzická osoba má možnosť zaznačiť túto možnosť v daňovom priznaní. „Okrem poskytnutia financií nový model asignácie získava aj ďalší, nemenej dôležitý rozmer. Jednak motivuje firmy na Slovensku k filantropii a zároveň umožňuje vznik vzťahu medzi darcom a obdarovaným. A to je veľmi dôležitý aspekt,“ doplnil Fedor Blaščák.

Memorandum s ministerstvom

Dohoda medzi slovenským neziskovým sektorom a štátom, ktorú vo forme Memoranda iniciovalo v roku 2015 Ministerstvo financií SR a ktorá umožňuje firmám z dvoch percent spolurozhodovať o použití verejných financií, je z globálneho hľadiska unikátna. „Pre neziskový sektor na Slovensku tvorí asignácia dane z príjmu veľmi užitočný zdroj príjmov. Darované 2 percentá z dane od fyzických aj právnických osôb sú z prevádzkového hľadiska pre mimovládne organizácie významné, pretože o využití tohto zdroja financií rozhodujú priamo zástupcovia jednotlivých organizácií a po novom už aj pomáhajú budovať vzťah medzi prijímateľom a darcom. Oceňujeme preto snahu každej firmy i jednotlivca, ktorí sa rozhodnú darovať cez tento mechanizmus zo svojej dane čo najviac prostriedkov, ktoré im štát umožňuje,“ povedal Boris Strečanský.

Zdroj: Milan Debnár

© 2016 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)