Ako dobre poznáme svoje dieťa

Každý dvadsiaty rodič by mal viac popracovať na spoznávaní vlastného dieťaťa. Vyplýva z to z online testu, ktorý v rámci edukačnej kampane Spoznaj svoje dieťa spustila pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Nadácia pre deti Slovenska.

426848
31.7.2014 / md

Po úspechu minuloročnej edukačnej kampane „Viac miesta pre deti“ Nadácia pre deti Slovenska opäť rozvírila debatu o potrebách detí. Aj vďaka hravej a zaujímavej forme v podobe online testu sa do kampane zapojilo počas júna 1 403 rodičov. Za predpokladu, že rodičia vypĺňali test pravdivo, možno konštatovať, že až 86 percent rodičov pozná svoje dieťa veľmi dobre a sú skvelými rodičmi. Takmer deväť percent rodičov si nie je istých, či presne vedia, po čom ich dieťa túži, nad čím premýšľa, alebo čo zažíva v škole a medzi kamarátmi. Tesne za nimi sú rodičia (5,5%), ktorí by mali na svojom vzťahu s deťmi popracovať.

Nielen to sú závery edukačnej kampane, ktorej cieľom bolo poukázať na potrebu osvojenia si životných zručností ako cesty k rozvoju individuálnej osobnosti dieťaťa. Práve jej edukačný charakter priniesol  rodičom i starým rodičom detí možnosť zamyslieť sa, získať podnety a zužitkovať ich v prospech svojich detí.

Jej súčasťou boli články, odporúčania, či videá so psychológom, učiteľom, ale i odborníkom na spoločenské hry, ktorí povedali o svojich skúsenostiach a ponúkli možnosti, ako svoje dieťa spoznať ešte viac. Okrem webovej stránky www.spoznajsvojedieta.nds.sk  dostávali rodičia počas celého mesiaca jún pre svoje deti záložky do knižiek v kníhkupectvách Martinus, predajni spoločenských hier Ihrysko i v ďalších 11 knižniciach na Slovensku. Na kampaň upozorňovali i web bannery umiestnené na rôznych portáloch. Vyplnením testu sa rodičia mohli zapojiť do súťaže o pekné ceny.

Články boli zamerané na témy, ako deti viac spoznať, ako rozvíjať ich zručnosti pri hraní spoločenských hier, či spoločnom čítaní knižiek, ale i možnosti ako tráviť spoločne leto.

Názory odborníkov

„Rodičovstvo sa neučí, rodičmi sa stávame tým, že sa nám dieťa narodí a tým, že sme aktívni vo vytváraní si vzťahu k svojmu dieťaťu,“ odkazuje rodičom v rámci kampane Spoznaj svoje dieťa  školská psychologička Miroslava Adamík Šimegová. Jej videá zaujali viac ako 103 430 ľudí.

Podľa pedagóga z Katedry pedagogických štúdií na Trnavskej univerzite, Martina Brestovanského, sa často stáva, že sa rodičia zameriavajú iba na vybrané talenty. „Zaujíma ich, či vie spievať alebo tancovať. Ale existujú mnohé, aj skryté, talenty. Napríklad, že dieťa vie veľmi rýchlo povedať pointu vlastnej myšlienky. A aj to je druh talentu, ktorý možno ďalej rozvíjať.“ Videá o spolupráci rodičov a školy si pozrelo 93 257 ľudí.

Problémom často býva, že rodičia sú viac a viac zaťažovaní pracovnými povinnosťami a nestíhajú vymýšľať pre deti rôzne aktivity, počas ktorých by zistili, čo ich dieťa skutočne chce. Niekedy však stačí aj málo. Možno aj spoločenská hra. Počas kampane vysvetľoval odborník na spoločenské hry napr. i to ako spoločenské hry rozvíjajú deti. „Každá hra má nejaké pravidlá a je dobré, keď sa deti učia, že všetko má svoje hranice a keď sa naučia, že podľa nich je dobré sa správať a myslieť. Rovnako dôležitá je aj prehra. Aj keď našim deťom zo srdca prajeme, aby vyhrávali, aby sa im v živote darilo, tak nevyhnutne nastanú momenty, keď sa tak nestane a budú čeliť niečomu náročnému a prehre samotnej,“ dodáva Peter Černák.

Práve podpora jedinečnej osobnosti dieťaťa je spôsob, ako dieťa pripraviť na život a urobiť z neho človeka, ktorý bude pevne stáť na nohách a zároveň kráčať v živote za svojimi snami. A k tomu si dieťa potrebuje osvojiť životné zručnosti. Dieťaťu je potrebné sa venovať, počúvať ho. Výsledky dosahované v škole by nemali byť jediným meradlom. Je dôležité si všímať, ako dieťa zvláda situácie v bežnom živote, ako reaguje na vyhranené situácie, či udržiava dobré vzťahy, alebo ako dokáže dosiahnuť svoje ciele.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)