Ashoka hľadá inovatívnych sociálnych podnikateľov, ktorí menia svet k lepšiemu

Viete o niekom na Slovensku?

389716
14.2.2013

Vždy existovali lidé, jež svým zápalem a energií dokázali objevit nové možnosti a něco změnit. V byznysu se jim začalo říkat podnikatelé a na jejich podporu dnes existuje celá infrastruktura, jež poskytuje právní rámec pro jejich činnost, vytváří struktury na podporu inovací a investic a poskytuje možnosti vzdělávání. Podnikaví lidé se ale nevěnují pouze byznysu. Ashoka se věnuje hledání a podpoře sociálních podnikatelů. Jako sociální podnikatele označujeme aktivní jedince, kteří věnují svoji energii, čas a kreativitu tomu, aby vyřešili nějaký sociální problém. Tito lidé řeší sociální problémy kolem sebe, protože je tíží, a jsou v jejich řešení mnohem efektivnější než státní správa.

Ashoka začala svou činnost v 1981 podporou sociálních podnikatelů v Indii. Momentálně je aktivní v 70 zemích a sjednocuje 3000 sociálních podnikatelů z různých koutů světa. Více o organizaci, včetně příkladů stipendistů, naleznete na www.ashoka.org. Na Slovensku Ashoka působí od devadesatých let a za dobu naší činnosti se nám podařilo identifikovat a podpořit 19 špičkových sociálních podnikatelů a lídrů občanské společnosti.

Jako příklad kandidátů, jež jsme podpořili za poslední dva roky v Česku a na Slovensku, uvedu Martinu Bodnarovu s jejím projektem Supertrieda, momentálně zahrnujícím několik tisíc dětí na Slovensku a spojujícím rozvoj zájmů dětí o umění s rozvojem jejich schopnosti k empátii, Kateřinu Thorovou, spoluzakladatelkyni APLA (Asociace pomíhající lidem s autismem), která vytváří komplexní péči o autistech celého věkového spektru a taky se snaží vytvořit informativní a pohodlnou webovou aplikaci pro tento účel, Martina Kontru, který se snaží vytvořit komunitní centra BAJKAZYL po celé Praze, spojující dílnu na kola, bar, kulturní akce a normální komunikaci sousedů, Viehu Zahorcovu, zakladatelkyni Agentury podporovaného zaměstnání Inkluzia na Slovensku. 

ashoka

Co ale znamená podpora Ashoky pro samotné sociální podnikatele? Ashoka podporuje své stipendisty několika způsoby. Kromě stipendia, které poskytujeme sociálním podnikatelům zpravidla na tři roky, aby se mohli svému projektu věnovat naplno, jedná se především o networking s ostatními stipendisty na národní i mezinárodní úrovni a o zázemí a kontakty, kterými disponuje samotná Ashoka.

Usilujeme o partnerství sociálních podnikatelů, byznysu a akademické sféry tak, aby byl potenciál nápadů a řešení našich stipendistů využit naplno. Pro zvýšení efektivity své činnosti mohou stipendisté také využít služeb firem, které jsou našimi partnery. Jedná se na příklad o poradenství v oblasti managementu (McKinsey & Company), práva (White & Case) či PR (Ketchum).

Během posledních let nebyla Ashoka aktivně přítomna na Slovensku, i když byli nadále vybíráni noví stipendisté, kterým v Česku a na Slovensku říkáme Ashokové. Momentálně se v obou zemích snažíme obnovit naši činnost včetně vazeb v komunitě stipendistů. Také se snažíme znovu vybudovat síť nominátorů z lidí aktivních v různých sférách občanského sektoru a ve sféře inovací, abychom získali v těchto oblastech přehled a mohli nadále podporovat špičkové sociální podnikatele na Slovensku. 

Vyhledávání takových lidí není jednoduchý proces. Ale pokud nám opravdu záleží na rozvoji občanské společnosti a zlepšení životních podmínek na Slovensku, je v našem společném zájmu takové lidi identifikovat a podporovat.

Proto Vás žádáme o pomoc s nominací kandidátů.

Napadá Vás někdo, kdo:

Vymyslel a uskutečňuje opravdu inovativní řešení nějakého sociálního problému, které má potenciál pro skutečnou systémovou změnu?

Má nejen inovativní vizi, ale i ve své každodenní práci je kreativní a dokáže kombinovat existující zdroje tak, aby co nejúčinněji dosáhl svého cíle?

Je přirozeně podnikavým člověkem, který rád řeší problémy a nerad se zastavuje, pokud problém nevyřeší?

Už od mladého věku pořád něco podniká, aby situaci kolem sebe změnil k lepšímu?

Je totálně pohlcený svou vizí a je ochotný věnovat se následujících deset let přeměně své myšlenky ve skutečnost? Jehož řešení je replikovatelné? Dal by se jeho pomocí problém řešit nejen na místní, ale také na národní nebo mezinárodní úrovni?

Je člověkem s vysokými morálními hodnotami, kterému osobně věříte?

V případě, že někoho takového znáte, budeme rádi, když nám o něm napíšete na email oshirobokova@ashoka.org nebo ho nominujete na www.ashoka.org/nominate 

Diskusia (0reakcií)