AXA fond prerozdelil 24-tisíc eur

Tucet mladých a nádejných talentov na poli vedy a výskumu sa stretlo na konci januára na slávnostnom Popoludní plnom hviezd v Bratislave, aby si odniesli viac ako 24-tis. eur. AXA Fond totiž opäť, už po štvrtýkrát, podporil študentov, ktorí sa zaujímajú o ekonómiu, fyziku, chémiu, matematiku, či umenie.

433856
31.1.2015 / md

Z 12 projektov podporených vo 4. ročníku AXA Fondu sa opäť darilo získať podporu viac dievčatám než chlapcom. Väčšina podporených projektov bola od študentov žijúcich mimo veľkých miest, v regiónoch – z Bratislavy napríklad nebol podporený ani jeden projekt. Najviac podporených projektov bolo od študentov zo stredného Slovenska. Tohtoroční laureáti chcú, okrem štúdia na zahraničných univerzitách, zdokonaľovať svoje jazykové zručnosti, venovať sa výskumu mineralógie planét a asteroidov, skúmaniu tzv. premenných hviezd, prírody, vtákov a včiel, výskumnej práci v oblasti matematiky, psychológie, architektúry, fyziky a astrofyziky, či neurovedám. Veľmi zaujímavým je napríklad projekt zameraný na eliminovanie rizika vzniku stafylokokových enterotoxínov v tradičnej slovenskej bryndzi. V rámci rozvoja umenia fond podporí tiež výrobu tradičných ľudových hudobných nástrojov, ako aj výtvarné talenty.

V doterajších ročníkoch grantového programu podporila finančná skupina AXA dovedna 36 študentov celkovou sumou takmer 85-tis. eur. Fond je určený pre študentov vo veku do 26 rokov, teda vysokých, stredných aj základných škôl. „Sme veľmi radi, že vďaka našej finančnej podpore sa darí mladým študentom rozvíjať svoj talent, zdokonaľovať zručnosti a získavať potrebné skúsenosti. Vidíme, že záujem o našu podporu z roka na rok narastá. Do tohto ročníka grantového programu sa prihlásil doposiaľ najvyšší počet, 28 žiadateľov. Veríme, že sme sa rozhodli podporiť zmysluplné projekty a tých správnych ľudí,“ uviedol Matej Kubinec, hovorca skupiny AXA na Slovensku.

O tom je presvedčený aj RNDr. Ladislav Hric, CSc. z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý bol tohtoročným hosťom slávnostného odovzdávania: „Z vlastných skúseností viem, ako nesmierne dôležité je motivovať mladých ľudí pre vedu a výskum v akejkoľvek oblasti. Som rád, že sa stále nájdu študenti, ktorí majú záujem a ambície, za ktorými idú a napriek prekážkam, hľadajú cesty a spôsoby ako svoj cieľ dosiahnuť. A na druhej strane je dobré, že sa našla spoločnosť, ktorá im pomôže na ich ceste ku hviezdam.“

AXA fond umožní budúcim mladým vedcom získať potrebné finančné prostriedky na zaujímavé projekty z oblasti vzdelávania, prírodných, či humanitných vied. Finančnú čiastku môžu študenti čerpať aj na technické a komunikačné zabezpečenie realizácie projektu, alebo účasť na vedeckých konferenciách a seminároch. Študenti však musia mať výborný študijný prospech, preukázať sa účasťou na olympiádach, súťažiach, angažovať sa v záujmových činnostiach.

Finalisti 4. ročníka grantového programu AXA Fond, zástupcovia spoločnosti a Ladislav Hric z Astronomického ústavu.Zdroj: AXA fond

Finalisti grantového programu AXA fond 2015

Štefan Faršang (Rimavská Sobota)

Z mesta na Strednom Slovensku až do Juhoafrickej republiky. Presne tam sa mu minulý rok podarilo prezentovať výsledky svojej vedeckej práce na prestížnej konferencii. Štefan sa so svojou záľubou k prírodným vedám dostal až k Marsu. Pod vedením popredného profesora z Oxfordskej univerzity skúma podmienky pre budúci možný život na červenej planéte. Finančná čiastka pomôže pri budovaní laboratória na Slovensku a tiež pri budúcom postgraduálnom štúdiu.

Nela Gloríková  (Svit)

Mladá gymnazistka spod Tatier nie je obyčajnou študentkou. Svoju lásku a vášeň k prírode zhmotnila hneď v niekoľkých úspešných projektoch, za čo si vyslúžila nemalý obdiv odborníkov danej problematiky. Vodnár potočný – práve tomuto druhu vtáka mladá študentka venovala svoj čas. Prostriedky z grantu pomôžu k nákupu techniky a literatúry k ďalším výskumom.

Miroslav Jagelka (Martin)

Miroslav je budúca hviezda. Presne ku hviezdam smeruje jeho budúca kariéra. Tieto vesmírne telesá mu učarovali natoľko, že sa začal zaoberať štúdiom tzv. premenných hviezd. Jeho cieľom je vytvoriť aparát, ktorý v budúcnosti pomôže určovaniu parametrov škvŕn týchto vesmírnych objektov.

Silvia Hnátová (Topoľčany)

Vďaka podpore spoločnosti AXA získala v minulom roku možnosť napredovať vo vedeckej kariére na Fakulte prírodných vied na University of Cambridge. Tento rok sa opäť uchádzala o finančnú podporu, nakoľko je štúdium veľmi nákladné. Grantová podpora umožní, aby sa mohla naplno venovať tzv. neurovedám, presnejšie skúmaniu genetického pôvodu neurodegeneratívnych ochorení. To môže viesť až k vývoju nových typov liečby napríklad Alzheimerovej choroby.

Olívia Krajňáková (Klenov pri Prešove)

Olívia je usilovnou žiačkou gymnázia v Prešove. Usilovná presne tak ako včely, ktorým sa venuje. Už od malička jej učarovali prírodné vedy, preto biológia. Otec mladej študentky je včelár. V spojení génov a záujmu stredoškoláčky vznikajú zaujímavé projekty, ktoré podporí aj náš grant. Študentka chce mladých včelárov začiatočníkov videoinštruktážou o chove včiel upozorniť na problematiku varroatózy, zamerať sa na diagnostiku a príznaky tohto ochorenia.

Tatiana Mančušková (Nové Zámky)

Študentka Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave má v pláne veľké veci. K zdraviu človeka patrí aj vyvážená strava a prísun bielkovín. Tie nachádzame v mlieku a mliečnych výrobkoch. Pri spracovávaní napríklad slovenskej bryndze sa musí dbať najmä na hygienu. Grant z AXA Fondu pomôže Tatiane pri určovaní podmienok bezpečnej produkcie slovenskej bryndze.

Lucia Martinčeková (Žilina)

Mladá Žilinčanka to má namierené priamo do USA. Lucia má šľachetné srdce. Venuje sa totiž odpúšťaniu. Pri svojich projektoch spolupracovala už s poprednými odborníkmi, napríklad aj z Medzinárodného inštitútu odpúšťania. Jej cieľom je študovať v USA, no žiaľ doposiaľ nemala šancu dostať sa do zahraničia. Peniaze z AXA Fondu v tomto prípade pomôžu pri štúdiu anglického jazyka priamo v Cambridge.

Mário Pavel (Veľké Zálužie)

Spojenie hudby a mladých ľudí k sebe neodmysliteľne patrí. Mário je dôkazom toho, že aj mladí ľudia dokážu milovať tradície, aj keď to práve nemusia byť tie slovenské. Mladý gajdoš má v pláne vybudovať a zariadiť dielňu na výrobu ľudových hudobných nástrojov.

Milan Pešta (Kapušany)

Študent Matematicko-fyzikálnej fakulty na Karlovej univerzite v Prahe je príkladom toho, ako dokážu mladí ľudia napredovať a prekonávať prekážky. Jeho úspechy na vedomostných súťažiach by sa snáď nezmestili ani na dve strany. Mladý fyzik si za peniaze z grantu pomôže financovať výdavky spojené so štúdiom astrofyziky v zahraničí.

Roman Ruhig (Kráľová nad Váhom)

Mladý študent architektúry je dôkazom toho, ako sa mladá generácia ľudí zamýšľa nad zlepšovaním svojho okolia a životného prostredia. Vo svojej úspešnej bakalárskej práci otvoril problematiku, o ktorej ešte hádam ani nebola reč. Pri hľadaní spôsobov ako využiť staré stavby tak aby boli ekonomické a ekologické trafil naozaj do čierneho. Peniaze pomôžu Romanovi pri jeho pokračovaní v štúdiu na vysokej škole.

Mária Slaničánová (Námestovo)

Márii učarovalo výtvarné umenie. Mladá stredoškoláčka venuje každú svoju voľnú chvíľu štetcu a plátnu. Jej sen je toto umenie v budúcnosti aj študovať. Predtým však potrebuje získať odbornú zručnosť. Práve kurz v neďalekej Prahe študentke pomôže pri realizácii svojich snov a kresieb.

Vladimíra Šajbanová (Banská Bystrica)

Mladá študentka vkladá do budúcnosti Slovenska veľkú vieru, chuť a prácu. Verí, že naša krajina je pre cestovný ruch ako stvorená. Jej cieľom je stať sa vrcholovou manažérkou v oblasti cestovného ruchu u nás. AXA Fond jej odvážne ciele a štúdium zamerané na udržateľný cestovný ruch na 3 rôznych univerzitách podporí.

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)