Čakanie na koncepciu

Štruktúra absolventov odborných škôl na Slovensku je totálne "mimo výseč" reality

372587
30.4.2012 / Fedor Blaščák

V jednej z panelových diskusií na konferencii TREND CSR Fórum sa pred dvoma týždňami stretli  zástupcovia firiem, ktoré si môžu dať do vizitky dobré príklady prepájania praxe s odborným školstvom.

Martin Mešter z VSE hovoril o tom, že partnerov medzi školami si začali hľadať vo chvíli, keď zistili, že priemerný vek ich zamestnancov v robotníckych profesiách je blízko 50ky. Dorast sa dnes preto snažia vychovávať v Matejovciach, kde na miestnej škole pre budúcich elektromontérov zriadili Cvičné pole. Hoci až potom sa prišlo na to, že ani jeden z majstrov školy nespĺňa kvalifikačné predpoklady, aby so životu nebezpečným zariadením mohol pracovať.  „Nevadí, vyriešime to“, dodal. Košický Getrag Ford zas zariadil celú učebňu na najstaršej strojníckej priemyslovke na Slovensku technológiou v hodnote 100.000 Eur. Jej žiaci sa tak dnes učia pracovať s CNC strojmi, ktoré raz po skončení školy nájdu aj na svojom reálnom pracovisku. V Železiarňach Podbrezová išli na vec od podlahy. Miestnu hutnícku školu rovno celú kúpili a dnes si v nej vychovávajú budúcich zamestnancov – a je to asi jediná stredná škola na Slovensku, ktorá garantuje svojim absolventom zamestnanie v odbore. No a plynárenský Ekofond pred dvoma rokmi zriadil celý nový študijný odbor (s učebňami a metodikou), ktorý tu chýbal. Na troch odborných školách sa dnes učia budúci montéri plynových kotlov. Mimochodom, práve za spoluprácu s Ekofondom si z konferencie všetky tri školy odniesli ceny.

Každý z týchto príbehov má potenciál stať sa – ako sa hovorí – príkladom dobrej praxe. Potešujúce je, že ich je na Slovensku oveľa viac a pribúdajú ďalšie. Už menej pozitívny je fakt, že vznikajú skôr napriek ako vďaka systému. (Naznačuje to aj nadužívanie prívlastku "celý" o odstavec vyššie.) A preto ani zďaleka nie sú štandardom. Týkajú sa len malej menšiny z tých viac než 47 tisíc minuloročných absolventov stredných odborných škôl. Teraz pozor, podľa kvalifikovaného odhadu Združenia automobilového priemyslu si len 8% z nich (konkrétne 4166) našlo uplatnenie v odbore.

Situácia, v ktorej až 92% absolventov odborných škôl vzdelávame na Slovensku neefektívne (prípadne úplne zbytočne), je doslova absurdná. Príklady dobrej praxe existujú, no nateraz fungujú skôr ako povestná „potemkinovská“ fasáda, za ktorou pretrvávajú rozkladné procesy. O ich povahe sa dalo niečo vytušiť aj z obsahu následnej diskusie v pléne. Kým panelisti z firiem vyzývali prítomných zástupcov škôl, aby „sa spamätali“ (a išli s ponukou za firmami), tí naopak vyzývali firmy, aby sa „zobudili“ (a všimli si, aké školy existujú v ich okolí).

Pritom odborné vzdelávanie je - nielen obrazne, aj doslova povedané - hra, v ktorej sú na ťahu obe strany naraz. V Matejovciach (Podbrezovej, Košiciach aj inde) na to už prišli, takže nie je dôvod neveriť, že aj ostatným raz svitne. Dovtedy si môžu krátiť čas čakaním na nejakú koncepciu.

Diskusia (0reakcií)