Charitatívna večera

Vďaka aukcii a tombole vyzbierali členovia komory a pozvaní hostia 30-tisíc Eur, súčasťou ktorých boli aj 2 percentá z dane z príjmu členov komory.

431539
25.11.2014 / md

Tradičná charitatívna večera Holandskej obchodnej komory v Slovenskej republike sa tento rok konala 22. novembra 2014 v Bratislave. Okrúhly 10. ročník slávnostného galavečera podporil projekt občianskeho združenia Návrat. Vďaka aukcii a tombole vyzbierali členovia komory a pozvaní hostia 30-tisíc Eur, súčasťou ktorých boli aj 2 percentá z dane z príjmu členov komory.

Hosťami akcie boli Marek Roháček, predseda združenia Návrat a Alena Molčanová, koordinátorka Centier Návrat v Prešove a Bardejove. Spolu prevzali symbolický šek na 30-tsíc Eur z rúk Emila Roesta, prezidenta Holandskej obchodnej komory (na obrázku).

Odovzdávanie šeku OZ NávratZdroj: Holandská obchodná komora

Projekt občianskeho združenia Návrat, ktorý vybrala Holandská obchodná komora v spolupráci s nadáciou Socia, sleduje niekoľko cieľov. Darovaná suma bude použitá napríklad na rozvoj terénnej sociálnej práce na východnom Slovensku – konkrétne v regióne Prešova, kde chcú pracovníci Návratu pomôcť 20 rodinám (cca 50 detí). Vyzbieraná suma tiež poskytne podporu nízkoprahového centra v Prešove, ktoré slúži ako miesto stretávania sa rodičov a detí z ohrozených rodín. Peniaze sa použijú aj na usporiadanie víkendového pobytu pre ohrozené rodiny, s cieľom ponúknuť im zážitky a získať aj viac informácii o ich potrebách.

História neziskovej organizácie Návrat sa začala písať v roku 1993, keď pri jej zrode stáli dvaja sociálni pracovníci – Vladislav Matej a Marek Roháček. V roku 1994 začali pod touto hlavičkou poskytovať sociálno-psychologické služby a poradenstvo v náhradnej rodinnej starostlivosti. V apríli 1995 vzniklo občianske združenie Návrat. V súčasnosti poskytuje organizácia služby v rámci celého Slovenska prostredníctvom siedmich regionálnych centier, kde pracuje viac ako 30 ľudí (sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, psychológov).

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)