Charitatívny výťažok z plesu v opere prekonal očakávania

Hostia venovali viac ako 230 tisíc eur na pomoc detskému kardiocentru

388957
30.1.2013 / d

Na pôde Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb prevzali z rúk Andrey Cocherovej, riaditeľky Plesu v opere, zástupcovia Nadácie Detského kardiocentra spolu s lekármi, ktorí každodenne liečia malých pacientov s vrodenými alebo získanými chorobami srdca, symbolický šek v hodnote 230 577 eur.

Už niekoľko rokov sa Ples v opere spája aj s charitou. „Minulý rok sa zastavil výťažok zbierky tesne pod sumou 200 tisíc eur. Veľmi sme dúfali, že tento rok túto hranicu prekročíme, avšak výsledných viac ako 230 tisíc eur presiahlo aj naše najsmelšie očakávanie,“ uviedla Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere a dodala: „Vnímam to ako prejav veľkosti osobností, ktoré ples dokáže na jeden výnimočný večer spojiť, a to nielen vysokým kultúrnym zážitkom, ale aj myšlienkou urobiť svet okolo nás lepším.“

Minimálna výška charitatívneho príspevku bola 500 € za každú vstupenku na Ples v opere.  Zúčastnené páry svojim základným príspevkom za vstup na ples v opere pomôžu Detskému kardiocentru čiastkou 150 500 eur. Celková výška dobrovoľných príspevkov nad rámec základného príspevku dosiahla ďalších rekordných 80 077 eur.

„Veľmi si vážime, že sme už druhý raz mali možnosť získať pomoc, ktorú tak naliehavo potrebujeme.  Sila Plesu v opere spočíva nielen vo výške príspevku, ktorý pre nás dokázal získať, ale aj v tom, že dokázal upriamiť pozornosť na naše problémy a posunúť ich riešenie významne vpred. Navyše nám dáva aj morálnu silu. Vnímame ho ako vyjadrenie ocenenia každodennej snahy tímu lekárov, sestier a celého personálu Detského kardiocentra,“ vyjadrila sa k daru hostí Plesu v opere Mária Kadlečíková, správkyňa Nadácie Detského kardiocentra. Garantom, že všetky financie budú použité na deklarovaný účel, je Čestný plesový výbor spolu s hostiteľom plesu, spoločnosťou Orange Slovensko.

Na prvom obrázku je riaditeľka Plesu v opere Andrea Cocherová a Mária Kadlečíková, správkyňa Nadácie Detského kardiocentra, na druhom A. Cocherová a M. Kadlečíková, lekári Detského kardiocentra MUDr. Martin Záhorec, MUDr. Jozef Mašura, MUDr. Pavol Kunovský PhD., MUDr. Marian Hrebík, MUDr. Matej Nosáľ, PhD.

Zdroj: Foto - Archív

Zdroj: Foto - Archív

Diskusia (0reakcií)