Dá sa to

451555
26.4.2016 / md

Konferencia Dá sa to predstavila úspešné príbehy slovenských mimovládnych organizácií. Podujatie symbolicky uzatvorilo pôsobenie Fondu pre mimovládne organizácie na Slovensku a priblížilo pozitívne zmeny, ktoré podporené projekty priniesli. Na konferencii sa hovorilo o úspešných informačných kampaniach, advokácií a zmenách legislatív, ale aj o tom, ako možno bojovať proti rasizmu medzi mladými ľuďmi. Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva potvrdila, že na Fond pre MVO nadviaže nová schéma na podporu mimovládnych organizácií: „Sme presvedčení, že aktuálne udalosti v Európe – ako migrácia a utečenecká kríza, otázka integrácie a nárast intolerancie a extrémizmu – ukazujú potrebu konkrétnych krokov a posilnenia spolupráce.”

Fond pre mimovládne organizácie je súčasťou Európskeho finančného mechanizmu, prostredníctvom ktorého donorské krajiny Nórsko, Lichtenštajnsko a Island prispievajú k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európe. Počas programového obdobia 2009 – 2014 sa Fond zameriaval na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, zvýšenie podpory sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Na Slovensku bol realizovaný formou dvoch hlavných programov: Demokracia a ľudské práva, ktorý spravovala Nadácia otvorenej spoločnosti a Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý spravovalo konzorcium Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Finančný príspevok Fondu pre MVO vo výške 7, 4 milióna prispel k rozvoju mimovládneho sektora, ochrane zraniteľných skupín, ľudských práv i prírody, zvyšovaniu transparentnosti a spravodlivosti či posilneniu aktívneho prístupu občanov. Celkovo podporil 197 projektov, vrátane bilaterálnej spolupráce s donorskými krajinami. Aj konferencia Dá sa to ukázala dôležitosť životaschopného a stabilne financovaného mimovládneho sektora, ktorý obzvlášť v súčasnej situácií predstavuje protipól extrémistickým a nedemokratickým tendenciám v našom regióne.

© 2016 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)