Deti v sieti

Prvá kniha s radami, ako chrániť deti vo virtuálnom svete

367847
14.2.2012

Deti sú jednou z najviac ohrozených skupín vo virtuálnom prostredí a zároveň sú tými, pre ktorých sú nové technológie najväčším lákadlom. Občianske združenie eSlovensko pripravilo spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a spoločnosťou Slovak Telekom voľne dostupnú publikáciu Deti v sieti.

Kniha prináša prehľad základných nástrah virtuálneho sveta a rady, ako ich deťom rozumnou formou vysvetliť. Ide o prvú komplexnú publikáciu o ohrozeniach internetu na Slovensku, ktorá je zadarmo dostupná na www.ovce.skwww.zodpovedne.sk. Publikáciu distribuuje aj internetové kníhkupectvo Martinus.sk ako elektronickú knihu, ktorú si môže každý záujemca zadarmo stiahnuť. Prezident občianskeho združenia eSlovenska Miroslav Drobný o knižnej novinke povedal: “Mal by si ju otvoriť každý rodič, ktorému nie je ľahostajné, čo jeho deti robia na internete. Pomôže tiež učiteľom a iným pracovníkom s deťmi a mládežou, ktorí sa tejto oblasti venujú a chcú sa v nej lepšie orientovať.“

 Deti v sieti symbolicky pokrstili v Dome kultúry Dúbravka v Bratislave pri príležitosti osláv medzinárodného Dňa bezpečného internetu. V publiku bolo takmer štyristo školákov zo základných a materských škôl, ktorí si zároveň pozreli premiéru štyroch nových dielov animovaného seriálu OVCE.sk. Stretnutie i rozprávky boli tlmočené do posunkového jazyka pre nepočujúce deti. Hosťom podujatia bol hlas hlavných hrdinov rozprávok herec Jozef Vajda, ktorý školákov pobavil ako rapujúci bača z dielu Ruky hore!. Seriál preložili už do deviatich jazykov, vrátane rómčiny a posunkového jazyka. 

Výsledky súťaže Zodpovedne.sk - najlepšie projekty v oblasti bezpečného používania nových technológií

Občianske združenie eSlovensko vyhlásilo súťaž Zodpovedne.sk s cieľom podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu žiakov, študentov, preventistov, škôl a samospráv pri bezpečnom využívaní informačno-komunikačných technológií. Do aktivít realizovaných v súťaži sa zapojilo viac ako 20-tisíc detí z celého Slovenska.  

Súťažnou úlohou pre žiakov bolo vytvoriť materiál so zameraním na prevenciu negatívnych javov spojených s používaním nových technológií alebo na ich pozitívne využívanie. Učitelia, školy, preventisti a samosprávy boli ocenení za preventívne aktivity v oblasti zodpovedného a bezpečného používania nových technológií, ktoré zrealizovali za obdobie január 2011 až január 2012. V šiestich hlavných kategóriách získali ocenenie viaceré jedinečné projekty, ktoré si odniesli zaujímavé ceny od jedného z partnerov projektu spoločnosti Microsoft Slovakia.

V kategórii preventistov získali ocenenie Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne ako Najzodpovednejšia knižnica za projekt Nástrahy okolo nás, Mestská polícia Sereď ako Najzodpovednejšia mestská polícia za projekt Bližšie k občanom a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave ako Najzodpovednejšia polícia za sériu prednášok a medializáciu témy bezpečný internet.

kategórii samospráv získala zlaté ocenenie a zároveň cenu ako Najzodpovednejšie mesto Považská Bystrica za projekt Ako nestratiť dieťa na internete, do ktorého sa zapojilo 1 057 žiakov základných škôl.

kategórii škôl získala ocenenie najzodpovednejšia škola ZŠ Martina Kukučína z Dolného Kubína za projekt Médium- zlý démon? a Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského z Trnavy cenu za najoriginálnejší projekt – divadelnú hru s názvom Koza na Facebooku.

kategórii žiakov do 11 rokov bolo udelených päť zlatých ocenení. Cenu za najlepšiu webstránku s názvom Náš Blog si odniesli Tomáš Droba a Juraj Námešný zo  ZŠ Jilemnického zo Žiaru nad Hronom, cenu za najlepšiu animáciu o zneužití osobných údajov získal Michal Varga zo ZŠ Vančurova z Trnavy a cenu za najlepšiu prezentáciu o kyberšikane kolektív žiakov zo ZŠ Jilemnického zo Žiaru nad Hronom.

kategórii žiakov od 12 do 15 rokov bolo udelených dvadsať jedna zlatých ocenení. Cenu za najlepšiu prezentáciu o kyberšikanovaní získala Jitka Fiľová zo ZŠ Hrnčiarska z Humenného. Cenu za najlepšiu webstránku www.ibez.webnode.sk získal kolektív žiakov zo ZŠ Gábora Bethlena z Nových Zámkov a cenu za najlepšiu animáciu s názvom Miceface Juraj Vasek zo ZŠ Martina Kukučína z Dolného Kubína. Najlepšie literárne dielo – báseň o Facebooku vytvorili žiaci 8. B zo ZŠ Jilemnického z Revúcej a najlepšie videá o kyberšikanovaní vytvorili Lívia Spodniaková, Paulína Nováková a Adam Šimo zo ZŠ P. Jilemnického zo Zvolena a Ľuboš Perniš z Gymnázia Vazovova z Bratislavy s názvom Reputation is nothing.

kategórii žiakov nad 16 rokov bolo udelených pätnásť  zlatých ocenení. Cenu za najlepšie kresby získali Marek Jalc za kresbu o zneužití osobných údajov a Kristína Havlíková zo SOŠ Cintorínska z Nitry za kresbu o internetových známostiach. Cenu za najlepšie video s názvom Facebook vs. realita si odniesol Patrik Levický zo Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika z Levíc.

Diskusia (0reakcií)