Divé maky majú nových mentorov

445606
3.12.2015 / md

Od júla do novembra 2015 prebiehali školenia nového tímu mentorov Divých makov, ktoré skvalitnili prácu s talentovanými rómskymi deťmi z programu Divé maky. Projekt  s názvom: „Rozvoj odborných kompetencií pracovníkov združenia v oblasti posilnenia kvality práce s deťmi a mládežou v ohrození“ je novou šancou pre všetkých štipendistov z Divých makov urobiť ešte väčší progres vo svojom osobnostnom raste. 

Občianske združenie Divé maky za 10 rokov svojej existencie podporilo viac ako 480 rómskych detí a mládeže v štúdiu a v rozvoji talentu. 80 z nich študuje na stredných školách a 11 na vysokých školách. Každé dieťa v štipendijnom programe má svojho mentora, ktorý mu pomáha a podporuje ho nielen v plnení  školských povinností ale aj v osobnostnom raste.

Talentované dieťa zo zlých sociálnych pomerov potrebuje finančnú podporu na cestovné do školy, internát,  či pomôcky, rovnako však potrebuje niekoho, kto bude stáť pri ňom, podporí ho v ťažkých chvíľach a pripomenie mu jeho cieľ. Mentor je pre dieťa vzorom i dôverníkom, priateľom i oporou a je súčasťou programu, vďaka ktorému Divé maky dosahujú skvelé výsledky. Naši mentori pracujú vo všetkých regiónoch Slovenska a každý má na starosti 2-3 deti.

Mentori Divých makov sa v rámci projektu školili pod vedením odborníčky na prácu s mládežou Janette Motlovej. Hlavných cieľom školení bolo zamerať mentoring viac na osobnostný rozvoj detí a mládeže. Od septembra noví regionálni mentori pracujú v teréne s deťmi a ich výsledky sú úžasné. Namiesto strohých správ sme vytvorili on-line systém kam mentori posielajú zo stretnutí fotografie a videá s komentárom o tom, čo s dieťaťom riešili, aké malo úspechy, čo ho trápi a čo ho napĺňa. Deti sa z  pomocou mentorov učia prijať zodpovednosť sa svoj život a dlhodobo pracovať na svojom osobnostnom rozvoji.

Sme presvedčení, že talent a finančná pomoc sami o sebe nestačia na vymanenie sa z prostredia a osvojenie si nových životných postojov. Na túto dlhú cestu za svojim cieľom potrebujú naše deti sprievodcu - mentora.  Za veľký úspech považujeme, že jeden z nových mentorov Mirko Balog  bol v minulosti sám podporovaným dieťaťom a dnes je to on, ktorý pomáha iným a mentorovania sa zhostil na výbornú.

Našim cieľom je, aby rómske deti a mládež zapojené v programe Divé maky tvorili novú vzdelanú rómsku generáciu ktorá svojou prácou a výsledkami pozdvihne celú rómsku komunitu a prispeje k lámaniu spoločenských predsudkov voči Rómom.

mentoriZdroj: Divé Maky

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)