Dúhový kolotoč

443897
26.10.2015 / md

Umelecké cítenie a nadanie sa objavuje už u detí v predškolskom veku. Dokazuje to 350 vystavených prác, ktoré sú súčasťou deviateho ročníka celoslovenskej súťaže Dúhový kolotoč. Tradíciou sa stala prehliadka detských výtvarných prác v Banskej Bystrici. Obľúbenú akciu organizuje Metodicko-pedagogické centrum pod záštitou primátora Jána Noska. Ceny v tomto ročníku získalo sedem škôlkarov a 11 materských škôl.

Až 350 prác malých predškolákov aktuálne zdobí banskobystrickú Radnicu. Každý ročník súťaže Dúhový kolotoč je tematický. Tvorivá téma toho terajšieho bola Hry s farbami. Podujatie sa teší záujmu nielen detí, učiteliek, ale aj rodičov a samotnej verejnosti.

Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 513 materských škôl z celého Slovenska s celkovým počtom 570 výtvarných prác. Uzávierka odovzdania bola do 30. septembra. Diela najmenších hodnotila odborná päťčlenná komisia vymenovaná ministrom školstva Jurajom Draxlerom. Cieľom akcie je podporovať deti predškolského veku v autentickom výtvarnom vyjadrovaní fantazijných predstáv, ich výtvarnú obrazotvornosť a emocionalitu dieťaťa.

„Deti ku každej téme pristupujú s radosťou a možnosťou ukázať svoju šikovnosť. Rovnako sa tešia z výstavy, kde ich diela môže vidieť verejnosť, rodičia a aj známi,“ hodnotí akciu s nadšením pani učiteľka Júlia Dzúriková z Materskej školy Družby 3 Banská Bystrica, ktorá sa zatiaľ zúčastnila na všetkých ročníkoch obľúbenej súťaže.

Súčasťou vernisáže bolo aj odovzdávanie cien. Rozdávali sa v troch kategóriách. V prvej, deti materských škôl, bolo ocenených päť detí. V kategórii deti materských škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zaujala najviac práca Nathana Piatkowskeho zo ZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom. V tretej kategórii, skupinová práca detí, porota ocenila tri materské školy z Banskej Bystrice, Pohorelej a Košíc. Samostatnou kategóriou boli špeciálne ceny, ktoré putovali základnej škole pri zdravotníckom zariadení na Námestí L. Svobodu v Banskej Bystrici a Táničke Voskárovej z Materskej školy Buková 22 v Banskej Bystrici. Tieto udelila riaditeľka regionálneho pracoviska Banská Bystrica Iveta Vargová a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

„Vždy rád podporím podujatia, ktoré akýmkoľvek spôsobom prispievajú k zdravému vývoju malých Banskobystričanov. Banská Bystrica sa môže pochváliť jedinečnou dvadsaťročnou tradíciou športovej olympiády materských škôl a som rád, že sa u nás ustálila aj obľúbená a zmysluplná akcia  výtvarnej tvorivosti škôlkarov,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. „Fantázia by v detskom svete nemala chýbať, preto ďakujem aj všetkým učiteľom a rodičom, ktorí stále dokážu viesť škôlkarov k rozvíjaniu ich kreativity,“ doplnil.

Škôlkari sa mohli tešiť z balíčkov na rozvíjanie kreativity, kde našli napríklad puzzle, farbičky či iné výtvarné pomôcky. Vybrané diela najmenších môže vidieť verejnosť v priestoroch Radnice do 4. novembra 2015.

Dúhový kolotočZdroj: Metodicko-pedagogické centrum

Na obrázku (horný rad zľava) riaditeľka regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra Banská Bystrica (RP MPC BB) Iveta Vargová, námestníčka pre pedagogický úsek Metodicko-pedagogického centra Darina Výbohová, primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, mamička Nathana Piatkowskeho, (dolný rad zľava) Peter Brečka, Mýto pod Ďumbierom; Martin Guissepe Loiacono, Brezno; Natália Fašková, Revúca, Tatiana Voskárová, Banská Bystrica

Vyhodnotenie súťaže:

1.kategória: deti MŠ

a) Martin Guissepe Loiacono, MŠ Nálepkova 50, Brezno
b) Petra Čierniková, MŠ Lánska 952, Považská Bystrica
c) Peter Brečka, MŠ Mýto pod Ďumbierom 283
d) Ľuboš Katina, MŠ Kalinčiakova 11, Modra
e) Natália Fašková, MŠ Sládkovičova 62/2, Revúca

2.kategória: deti MŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

a) Nathan Piatkowski, Súkr. ZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom, Do Stošky 8, Žilina

3.kategória: skupinová práca detí

a) Materská škola, Tulská 25, Banská Bystrica
b) ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
c) Materská škola, Čínska 24, Košice

Špeciálne ceny:

1.cena primátora mesta BB – Tatiana Voskárová, MŠ Buková 22, Banská Bystrica
2.cena riaditeľky RP MPC BB – ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Nám. L. Svobodu 4, B. Bystrica

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)