Duševné zdravie bez predsudkov

Liga za duševné zdravie odovzdala ceny na slávnostnom koncerte

369836
15.3.2012 / md

Celoslovenské združenie Liga za duševné zdravie (LDZ) opäť udelilo ceny za podporu destigmatizácie duševného zdravia. Naša verejnosť má stále nepravdivé predstavy o duševných poruchách. Spôsobujú stigmatizáciu, teda negatívne označenie a vyčleňovanie ľudí s duševnou poruchou z našej spoločnosti. Preto Liga za duševné zdravie každoročne organizuje jarnú destigmatizačnú kampaň, ktorej vyvrcholením je slávnostný koncert, na ktorom sa udeľujú ceny.

Cenu LDZ SR za dlhodobý prínos pre duševné zdravie združeniam alebo jednotlivcom Správna rada LDZ udelila občianskemu združeniu „Šťastie si Ty“ z Prievidze. OZ Šťastie si Ty v Prievidzi je už desať rokov priekopníkom v zriaďovaní miest chráneného pracoviska, tzv. chránené dielne. Venuje sa pod vedením ODOS  od roku 2008 problematike „Pacientskej advokácie“, ktorý koordinuje ODOS. Má príkladnú spoluprácu s psychiatrickým oddelením Nemocnice v Bojniciach. Už niekoľko rokov sa snaží podporiť činnosť príbuzných v Prievidzi a aktívne spolupracuje na organizovaní spoločných podujatí pre ďalšie členské združenia ODOS vo svojom regióne. Podporili vznik združenia pacientov Prvosienka v Partizánskom a dodnes sa oň „starajú“ ako jeho dobrí krstní rodičia.

Cenu LDZ SR pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos a korektné informovanie verejnosti v oblasti duševného zdravia získal Rozhlas a televízia Slovenska. RTVS vysiela niekoľko relácií, ktoré sa venujú tejto problematike a aj v bežnom vysielaní pomáha svojimi správami k znižovaniu stigmatizácie ľudí s duševnými poruchami.

Cenu Kancelárie WHO na Slovensku za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia  získalo občianske združenie RADOSŤ, Košice, ktoré od roku 1997 úspešne zapĺňa akútny nedostatok zariadení tohto druhu na Slovensku. RADOSŤ si za roky svojej priekopníckej činnosti v tejto oblasti vybudovalo škálu terapií a poskytovaných služieb, dennú rehabilitačnú prácu, ktorá prináša skvalitnenie života ľudí s psychickými poruchami a vedie ich cestou k  návratu do aktívneho života.

Počas slávnostného večera LDZ odovzdala finančné odmeny pre najlepšie školy na Slovensku v Zbierke Dni nezábudiek v roku 2011. Najlepšia škola – Gymnázium A. Einsteina, Bratislava (vyzbierali 1 770 eur) dostala od spoločnosti Kaufland 300 eur a najlepšia mimobratislavská škola –Filozofická fakulta UPJŠ, Košice (vyzbierali 1 280,- Eur) dostala od spoločnosti Kaufland tiež 300 eur.

Cieľom Ligy za duševné zdravie SR  je zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou,  a preto podporuje dobudovanie tzv. komplexnej siete služieb. Je to široký súbor služieb a zariadení, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnou poruchou začleniť sa naspäť do života. Odborníci, združenia pacientov a príbuzných, ktoré sú členmi LDZ SR, túto sieť pomáhajú budovať a preto ich Liga oceňuje na slávnostnom koncerte.

Primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik opäť prevzal záštitu nad podujatím a zároveň poskytol Zrkadlovú sieň v Primaciálnom paláci. Malé pohostenie po skončení slávnostného koncertu už po tretíkrát pomohla realizovať spoločnosť NYCOMED, s.r.o. Zrkadlová sieň dala potrebnú noblesu citlivým témam, ktorým sa Liga za duševné zdravie SR už viac ako dvanásť rokov venuje.

Slávnostný večer moderovala ho Nora Krchňáková, vzácnym hosťom zaspievali známi interpreti Thomas Puskailer a Zuzana Smatanová (na obrázku), ocenená strieborným Slávikom.

Foto – Liga za duševné zdravie SR

© 2012 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)