E-learning o zodpovednom podnikaní

Nadácia Pontis pripravila bezplatný e-learningový kurz, ktorý pomôže zodpovedne podnikať

376542
5.7.2012

Jednoduchá a vizuálne príťažlivá aplikácia na stránke Zodpovednepodnikanie.sk prevedie používateľov rôznymi témami. „Podnikateľov naučí, ako začať so zodpovedným podnikaním, aké benefity prináša starostlivosť o zamestnancov alebo prečo je dôležité starať sa o zákazníkov,“ vysvetľuje programová riaditeľka Nadácie Pontis a riaditeľka Business Leaders Forum, Beata Hlavčáková. Súčasťou každej témy bude aj konkrétna prípadová štúdia malého a stredného podnikateľa zo Slovenska. Po správnom zodpovedaní otázok v záverečnom teste získa každý podnikateľ  certifikát.

E-learningový kurz dopĺňa semináre o zodpovednom podnikaní, ktoré nadácia organizovala v 19 slovenských mestách pre 550 malých a stredných podnikateľov. „Mať zodpovednú firmu je náročné, avšak z dlhodobého hľadiska výnosné. Malých a stredných podnikateľov netreba presviedčať o výhodách zodpovedného podnikania, často im však chýbajú praktické rady a dobré príklady z praxe,“ dopĺňa Beata Hlavčáková.

Internetový kurz zodpovedného podnikania uzatvára dvojročný projekt ReSMEs – Zodpovedné malé a stredné podniky na Slovensku, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o princípoch a výhodách zodpovedného podnikania v malých a stredných firmách. V rámci neho  spolupracovalo aj desať veľkých firiem so svojimi dodávateľmi na konkrétnych zlepšeniach zodpovedného prístupu voči zamestnancom, komunite či životnému prostrediu. Nadácia Pontis spolupracovala aj s Fakultou podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde by sa mal predmet zodpovedného podnikania po akreditácii zaradiť medzi povinné pre študentov fakulty.

Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej komisie a partnerov – Nadácie Pontis, Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania a CSR Europe.

Diskusia (0reakcií)