Ekopolis a Slovnaft pomohli

439709
29.6.2015 / md

Na základnej škole Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici vznikol ovocný sad s altánkom a lavičkami. Tento projekt získal podporu z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už deviaty rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Slovnaft, a.s.

„Naším cieľom bolo vybudovať v areáli školy ovocný sad s lavičkami. Deti by tak svoje vedomosti mohli získavať nielen spoza lavíc, ale aj prakticky na hodinách prírodovedy, biológie, technickej výchovy a sveta práce, na ktoré sa v poslednej dobe kladie v edukačnom procese veľký dôraz,“ uvádza Anna Melišíková, učiteľka zo ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka z Oravskej Jasenice.

Pracovníci aktivačných prác obecného úradu upravili terén a pripravili chodník, ktorý bude prechádzať naprieč ovocným sadom a tiež vydláždili priestor, kde bude stáť altánok s lavičkami. Starší žiaci pomáhali s náterom drevených dosiek, z ktorých bude altánok aj lavičky v ovocnom sade. A žiaci na hodinách predmetu Svet práce vysadili zase ovocné stromy a kríky, ako napríklad malinové kríky. Výsadba prebiehala pod dohľadom dlhoročného ovocinára, ktorý žiakov zasvätil aj do tajomstiev štepenia ovocných stromov (vrúbľovanie).

„Vo vtáčích búdkach, ktoré sme si nachystali do nášho ovocného sadu, nám zahniezdili operence a máme niekoľko nových prírastkov sýkoriek. Prostredníctvom tohto projektu chceme rozvíjať a podporiť  zručnosti žiakov, zvýšiť radosť z tvorby aj z konečného výsledku. Získať a vybudovať v deťoch pocit, že to, čo vybudujú a vložia do toho vlastnú energiu, si vážia, zveľaďujú, nepoškodzujú a starajú sa o to,“ dopĺňa Anna Melišíková.

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)