Inovácie podporujú podnikanie

Rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku dostal zelenú aj prostredníctvom medzinárodných projektov

389152
4.2.2013 / Eva Vašková

Prepojenie akademickej obce s priemyslom je v súčasnosti témou, ktorej sa dostáva čoraz väčšia pozornosť, a to nielen na národnej, ale i medzinárodnej  úrovni.

Vďaka možnosti využitia financií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa Slovensko len v nedávnom období zapojilo do troch nových nadnárodných projektov, ktorých spoločným menovateľom sú inovácie.

Jedným z projektov, ktorý má podporiť inovačnú aktivitu firiem a posilniť vzťahy s vedecko-výskumnými pracoviskami je projekt FORT (Fostering Continuous Research and Technology Application).

V rámci jeho realizácie bol v júni 2012 premiérovo udelený aj poukaz v hodnote 5-tisíc eur, ktorým sa ocenila najlepšia inovatívna myšlienka  z oblasti biotechnológií, biomedicíny a potravinárstva. Súťaž vyhral projektový zámer na neinvazívne určovanie genetických porúch ešte pred narodením dieťaťa, prostredníctvom testov plodovej DNA, priamo z krvi tehotnej ženy.

FORT dáva nádej

Ako sa vyjadril víťaz Tomáš Szemes, zo spoločnosti Geneton, s. r. o., ide o problematiku, ktorá už v súčasnosti púta pozornosť širokej verejnosti. Výskumu v tejto problematike sa venuje viacero renomovaných vedeckých tímov z celého sveta. Dokonca o objaviteľovi fenoménu voľnej DNA plodu v krvi tehotnej ženy sa hovorí aj ako o horúcom kandidátovi na Nobelovu cenu.

„Dnes už viaceré technologické firmy vyvinuli sofistikované testy na určenie chromozomálnych porúch plodu. Ide napríklad o známy Downov syndróm, ktorý je veľkým strašiakom pre budúce mamičky. Tieto testy majú veľký potenciál stať sa súčasťou štandardnej starostlivosti o tehotné ženy, samozrejme aj u nás. Veľkou brzdou je však ich vysoká cena. My veríme, že podobnú analýzu by sme dokázali vykonať aj pomocou lacnejšej a dostupnejšej techniky, čo by mohlo viesť k jej širšiemu využitiu,“ dodáva T. Szemes.

Projektový manažér Ľubomír Bilský z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré je zapojené do tohto projektu od mája 2011, uviedol, že tzv. Súťaž inovatívnych myšlienok je súčasťou cielených aktivít projektu a ďalšia inovatívna myšlienka by mala byť známa pravdepodobne v marci 2013, tentokrát z oblasti technických riešení a inovatívnych technológií, vyvinutých mladými vedcami.

„Vďaka projektu FORT a získanému voucheru sme mohli absolvovať špeciálne školenie, vďaka čomu budeme schopní konfrontovať naše predpoklady s analýzami použitím najsofistikovanejšej technológie. Okrem toho sme prostredníctvom realizačného tímu projektu FORT nadviazali komunikáciu s ďalším laboratóriom venujúcim sa podobnej téme v zahraničí,“ približuje prínos projektu T. Szemes.

CentralCommunity

Novým projektom, spusteným od septembra 2012 je CentralCommunity. Ten má podľa projektovej manažérky Anny Janušovej (CVTI SR), prostredníctvom informačného systému tzv. iCommunity urýchliť inovačné procesy a napomáhať spolupráci malých a stredných podnikov. „Stane sa tak základom  na výmenu skúseností a vzájomnú komunikáciu podnikov a vedecko-výskumných inštitúcií pôsobiacich v sektore biotechnológií v centrálnom regióne Európy,“ dodáva A. Janušová. Poznamenala tiež, že pre podporu regionálneho hospodárstva sa realizuje projekt cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom s názvom Smart Net.

Ten má podľa jej vyjadrení  vytvoriť z týchto regiónov atraktívne miesto pre podnikanie založené na inovatívnych myšlienkach a zvýšiť konkurencieschopnosť v tomto prostredí, kde je výhodou už len blízke prepojenie dvoch európskych metropol, Bratislavy a Viedne.

Podľa Ľ. Bilského, pozornosť týmto projektom by mali venovať predovšetkým malí a strední podnikatelia, ďalej verejné výskumné organizácie, ako vysoké školy či výskumné ústavy a v neposlednom rade aj špecializované strediská pracoviská tzv. centrá transferu technológií, ktoré napomáhajú prenosu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti do hospodárskej praxe.

 

Zdroj: Foto – CVTI SR

Na obrázku voucher zo súťaže inovatívnych myšlienok v rukách víťaza, zľava Ján Turňa   – CTVI SR, Roman Linczényi – BIC Bratislava, Tomáš Szemes – Geneton, Domenico Pangalo – Ústav molekulárnej biológie SAV a Chiara Pari – Agenzia Centuria, Taliansko.

Foto –   CVTI SR

Diskusia (0reakcií)