Intenda podporí súčasné umenie

O podporu sa uchádzalo rekordných 179 projektov, získalo ju 17

374178
28.5.2012

Výzva sa stretla s mimoriadnym záujmom - do dátumu uzávierky, ktorá bola stanovená na 5. apríl 2012, prišlo do nadácie až 179 projektov, pričom celková požadovaná suma činila takmer 565 000 eur.

Podpora od Intendy umožní napríklad vizuálnemu umelcovi Tomášovi Džadoňovi prostredníctvom inštalácie drevenice - Pamätníka ľudovej architektúry na streche košického paneláka otvoriť diskusiu o vlastnej minulosti priamo vo verejnom priestore, s cieľom pokúsiť sa o vysporiadanie sa s urbanistickou traumou, spôsobenou sídliskovou panelákovou architektúrou.

Divadlo malá scéna STU uvedie s podporou nadácie premiéru čiernej komédie mladého slovenského autora Lukáša Brutovského s názvom Počatie a dá tak príležitosť mladým tvorcom zrealizovať v rámci generačného divadla kvalitnú divadelnú produkciu s aktuálnou tematikou pranierujúcou pokryteckú morálku, ľudskú hlúposť a zadubenosť.

Nadácia Intenda podporila tiež úsilie občianskeho združenia Truc Sphérique o záchranu a konverziu vzácnej funkcionalistickej pamiatky - žilinskej neologickej synagógy postavenej podľa návrhu ikony svetovej architektúry Petra Behrensa. Prostredníctvom projektu Posledná synagóga (prvý event) chcú mladí umelci, architekti a kultúrni aktivisti realizovať site-specific event odohrávajúci sa na princípe „zhusteného času“ a dať tak širokej verejnosti prvú príležitosť navštíviť synagógu po mnohých rokoch.

Podporu získal aj 7. ročník prehliadky mladých hudobných skladateľov OPUS NOVA organizovaný občianskym združením SOOZVUK. Vzniknú nové kompozície začínajúcich slovenských skladateľov súčasnej hudby, ktorí si svoj priestor ako prirodzenú reakciu na nedostatok inštitucionálnej podpory sami vymysleli, zorganizovali a už šesť rokov ho verejne prezentujú.

Vizuálna umelkyňa Anabela Žigová bude môcť dokončiť svoj rozpracovaný filmový dokument SALTO MORTALE, odkrývajúci tabuizovanú tému vyrovnávania sa časti dnešnej generácie mladých ľudí so zisteniami, že spolupracovníkmi komunistickej ŠtB boli aj členovia ich rodín.

Multimediálny umelec Ján Šicko vytvorí postdigitálne objekty, ktoré sledujú humanizáciu digitálnych technológií cez viacúrovňové prelínanie digitálnych, biologických, kultúrnych a spirituálnych systémov, redefinujúcich pozíciu a vzťah medzi autorom, divákom a dielom samotným.

Literárny klub K.K. Bagalu projektom liteRAPtúra otvára nové ideové prieniky dvoch originálnych spôsobov práce s jazykom. Prostredníctvom hip-hopovej subkultúry a literatúry projekt zviditeľňuje silu a mnohovrstevnatosť jazyka ako samostatného výrazového prostriedku.

Zoznam podporených projektov:

Žiadateľ

Názov projektu

Schválená suma (€)

Verejný podstavec

BOD O - realizácie

2 500,00

Džadoň Tomáš, MgA.

Pamätník ľudovej architektúry, Košice 2013 („Umelec a miestna komunita“ - séria intervencií do sídliskovej skutočnosti)

1 000,00

elledanse

Škára

2 000,00

Šicko Ján,  Mgr. Art., ArtD.

Ján Šicko*Ján Šicko

1 000,00

Truc sphérique, občianske združenie

Posledná synagóga (prvý event)

2 000,00

SODA gallery

SODA weekend

2 000,00

SOOZVUK, občianske združenie

OPUS NOVA – Prehliadka mladých skladateľov, 7. ročník

1 500,00

DIVADLO MALÁ SCÉNA STU

LUKÁŠ BRUTOVSKÝ: POČATIE

1 500,00

S.T.O.K.A.

Neistý grunt

2 000,00

Hustá Ľubica, Mgr.

vizuálno zvuková kompozícia Light in time

1 500,00

Pblog

Rozkvet

1 500,00

literarnyklub.sk, občianske združenie

liteRAPtúra

1 500,00

Žigová Anabela

SALTO MORTALE

3 000,00

Štokovec, priestor pre kultúru

Cestovná rezidencia 2012 /tretí ročník/

2 000,00

ALMOSTAR

Homo ciris

2 000,00

Asociácia učiteľov hudby Slovenska

VENI ACADEMY 2012 – semináre pre mladých interpretov

1 500,00

PHOTOPORT, občianske združenie

Časopis K

1 500,00


30 000,00

Diskusia (0reakcií)