Jarná pľúcna tour štartuje

Nadačný fond pre zdravé pľúca už rok pomáha pacientom s ochorením pľúc

436653
10.4.2015 / md

Už viac ako rok pomáha pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) Nadačný fond Pre zdravé pľúca. Túto chorobu ľudia ľahko prehliadajú, lebo sa najskôr rozvíja nepozorovane. Udýchaniu sa pri námahe málokto pripisuje väčší význam, rovnako rannému pokašliavaniu. Pri zanedbaní však toto respiračné ochorenie môže mať fatálne dôsledky.
Podľa odhadov ním trpí v rôznom štádiu až 10 percent slovenskej populácie, no 60 a ž 70 percent je zatiaľ nediagnostikovaných, ktorí možno prídu k lekárovi až v záverečnom štádiu. Hoci fajčenie prepuknutiu CHOCHP napomáha, trpia ním nielen fajčiari. Veľa záleží na životnom prostredí, aj na povolaní. Pomer chorých žien a mužov sa vyrovnáva a z hľadiska vekovej štruktúry už nejde len o chorobu starších ľudí. Obyvatelia bývajúci v slovenských kotlinách, kde sa na vidieku kúri pevným palivom, sú oveľa ohrozenejší, ako obyvatelia veterných nížin. Veľkú skupinu pacientov tvoria ľudia pracujúci kedysi alebo aj v súčasnosti v chemickom priemysle či gastronómii. Často je ich povolanie v kombinácii s fajčením pre CHOPCHP veľmi rirzikové.

Hoci chorobu nie je možné vyliečiť, pri včasnej diagnóze ju možno liekmi stabilizovať. Nadačný fond pre zdravé pľúca okrem niekoľkých informačno-vzdelávacích aktivít s cieľom šíriť osvetu o tomto závažnom respiračnom ochorení, pomáha aj finančne chorým. Počas ostatných dvanástich mesiacov prerozdelil takmer 11-tisíc eur 51 pacientom. Od 13. apríla zároveň štartuje jarnú CHOCHP Tour, počas ktorej budú lekári pneumológovia robiť bezplatne spirometrické vyšetrenie vo vybraných slovenských mestách.

Nadačný fond Pre zdravé pľúca začal svoju činnosť v apríli minulého roka s cieľom pomáhať pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a zvyšovať povedomie verejnosti o tomto závažnom respiračnom ochorení. Počas tohto obdobia prijal fond desiatky žiadostí o finančný príspevok a 51 žiadateľom, ktorí splnili podmienky prerozdelil v rámci troch grantových kôl viac ako 11-tisíc eur. Až 6 900 eur bolo prerozdelených na podporu sociálnych služieb pre týchto pacientov, 770 eur ako kompenzácia ich cestovných výdavkov a 3 100 eur bolo prerozdelených na nákup vitamínov. Priemerná výška príspevku na jedného pacienta predstavovala 211 eur.

„Sme presvedčení, že aktivity, ktoré v mene Nadačného fondu Pre zdravé pľúca realizujeme majú svoj zmysel a opodstatnenie. Len za ostatný rok sme pomohli mnohých pacientom, pre ktorých toto závažné ochorenie predstavuje aj výrazné zhoršenie ich sociálnej situácie,“ hovorí MUDr. Marta Hájková (na obrázku vpravo), členka Rady Nadačného fondu a hlavná odborníčka pre pneumológiu na Slovensku.

S cieľom edukovať verejnosť a šíriť povedomie o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc zrealizoval Nadačný fond aj množstvo sprievodných edukatívnych aktivít, v ktorých bude pokračovať aj v tomto roku.

„V rámci minuloročnej CHOCHP Tour sme zaznamenali až u 10 percent pacientov, ktorí podstúpili bezplatnú spirometriu, nepriaznivé výsledky tohto vyšetrenia a odporučili sme ich na okamžitú konzultáciu k všeobecnému lekárovi, prípadne pneumológovi. Preto aj v tomto roku chceme pokračovať v tejto aktivite v ďalších slovenských mestách,“ povedala pre začatím tour MUDr. Helena Leščišinová (na obrázku vľavo), primárka oddelenia pneumológie v bardejovskej nemocnici.

H.Lesčišinová_M.HájkováZdroj: Milan Debnár

Program jarnej CHOCHP Tour 2015

Dátum

mesto

adresa podujatia

čas

13.4.

Nitra

Štefánikova trieda, pred DK ORBIS

14.00 – 17.00

14.4.

Lučenec

pred Mestským úradom

16.00 – 18.00

15.4.

Michalovce

Námestie Slobody

14.00 – 17.00

16.4.

Ružomberok

pešia zóna – Mostová ulica

12.00 – 14.00

17.4.

Trenčín

Mierové námestie

13.00 – 16.00

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)