Každé štvrté dieťa je závislé od internetu

Orange odštartoval novú kampaň e-deti, ktorá má deti mládež ochrániť pred kyber-nebezpečenstvom

390043
20.2.2013 / md

Spoločnosť Orange Slovensko odštartovala svoju najnovšiu iniciatívu na podporu bezpečného používania komunikačných technológií deťmi a mladými ľuďmi. Celoročná osvetová kampaň e-deti je pokračovaním dlhoročných aktivít Orangeu v oblasti ochrany detí pred rizikami komunikačných technológií. Jej súčasťou je aj celoslovenská kampaň v médiách, vzdelávanie pedagógov, žiakov i rodičov, nové učebné materiály, nová webová stránka, a tiež unikátna výstava Internetove-deti. Tohtoročná kampaň má aj nového ambasádora – je ním tanečník Laci Strike, známy množstvom aktivít práve pre deti a mladých ľudí.

Zdroj: Foto - Milan Debnár

Na obrázku (zľava) je Andrea Cocherová, riaditeľka Úseku komunikácie a značky spoločnosti Orange Slovensko, detská psychologička Mária Tóthová Šimčáková a tanečním Laci Strike. Pokrstili nové učebné materiály, príručku pre rodičov a učiteľov, rovnako ako aj nový web www.e-deti.sk.

Prieskumy varujú

Z prieskumu, ktorý predstavila detská psychologička Mária Tóthová Šimčáková vyplýva napríklad, že mobilný telefón a internet používajú deti už od 4 rokov . Mobilný telefón sa stáva neoddeliteľnou súčasťou takmer pre dve tretiny detí vo veku 9-11 rokov a takmer všetkých starších detí do 15 rokov. Podľa zistení svoj prvý mobilný telefón dostávajú deti už od 4 rokov, teda o dva roky skôr, ako v období prvého prieskumu v roku 2006. Pre deti je čoraz dôležitejšie, aby mal ich telefón internet. Ten využívajú vo veľkej miere na chatovanie, sťahovanie obrázkov, fotografovanie a následné umiestňovanie fotografií na internet. Práve pri využívaní internetu sú deti výraznejšie vystavované rizikám, ktoré si často neuvedomujú. Až 33 percent detí chatuje s cudzími ľuďmi, čo môže viesť k priamemu ohrozeniu dieťaťa.

„V súčasnosti sme svedkami nových druhov závislostí medzi mladými ľuďmi a deťmi a jednou, ktorá im hrozí, je aj závislosť od internetu či mobilného telefónu. Rovnako pribúdajú aj nové hrozby, ako je napríklad kyberšikana,” uviedla Mária Šimčáková Tóthová.

Internetove-deti

Zažiť na vlastnej koži nástrahy internetu a elektronických komunikácií môžu do 10. marca v priestoroch bratislavského obchodného centra Central všetci záujemcovia, ktorí navštívia interaktívnu výstavu Internetove-deti. „Cieľom výstavy je ukázať pozitíva moderných technológií a internetu, ale aj zdôrazniť a vyzdvihnúť aj ich nebezpečnú stránku a riziká, ak sa používajú nevhodným spôsobom. Na vystavených exponátoch môžu záujemcovia zažiť riziká elektronických komunikácií na vlastnej koži. Nielen deti, ale aj ich rodičia si možno práve vďaka tejto výstave uvedomia, že hrozby ako je napríklad kyberšikana, zďaleka nie sú len teóriou, ale môžu sa týkať aj ich,“ približuje zámer interaktívnej výstavy riaditeľka úseku komunikácie a značky Orangeu Andrea Cocherová. Výstava potrvá do 10. marca a je jedným zo spôsobov, ako môžu spoločne stráviť čas rodič aj dieťa a vzájomne spoznať svoj reálny aj online svet.

 

Zdroj: Foto - Milan Debnár

Foto – Milan Debnár

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)