Liga za duševné zdravie a celoslovenská informačná kampaň

Dni duševného zdravia, vyvrcholia zbierkou Dni nezábudiek

381410
30.9.2012 / md

Téma duševného zdravia je na Slovensku dlhodobo zaznávaná a duševné poruchy tabuizované. Radšej sa o týchto veciach nehovorí, trpieť duševnou poruchou „sa nepatrí“. Prevládajú mýty, ako napríklad, že pevnou vôľou sa „to“ dá zvládnuť. Verejnosť si nesprávne mýli mentálne postihnutie a duševné poruchy. Mnoho ľudí si myslí, že duševné ochorenie máte navždy, že človek s duševnou poruchou je nebezpečný, nedá sa s ním dohodnúť, nevie pracovať a možno je aj kriminálnik. Trpí stigmou označenia „blázon“.  V záujme komunikovať presný opak – teda korektné informácie –  napríklad,  že duševné ochorenia sú liečiteľné, organizuje Liga za duševné zdravie informačnú kampaň a celonárodnú Zbierku Dni nezábudiek.

 Depresia a svetová kríza

Podľa Svetovej federácie duševného zdravia (WFMH) v súčasnosti trpí depresiou približne 10 percent populácie. Každý piaty človek si nepríjemné psychické dusno a nechuť žiť vyskúšal na vlastnej koži. WFMH dokonca očakáva, že výskyt depresie sa v období hospodárskej krízy rapídne zvýši. Rast cien, nedostatok práce, strata príjmov, nepochopenie a sociálna odlúčenosť, vízie negatívnych vyhliadok spojených s krízou. Aj preto sa do roku 2020 stane depresia druhou najčastejšou príčinou zdravotného postihnutia. Zdravie ľudí je ovplyvnené sociálno-ekonomickou degradáciou, plošným negativizmom, strachom a neistotou. Tie len urýchľujú vznik vážnych psychických problémov.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v správe z roku 2011 vyzýva na aktívnu podporu duševného zdravia a ako najprínosnejšie odporúča:

  • Rozvoj komunitnej starostlivosti v oblasti duševného zdravia
  • Boj proti stigme
  • Investovať do duševného zdravia, pretože tieto investície majú ekonomický prínos

Preto každoročne pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý si pripomenieme 10. októbra, organizuje Liga v súlade s Národným programom duševného zdravia MZ SR celoslovenskú informačnú kampaň, ktorá vyvrcholí 9. ročníkom zbierky Dni nezábudiek.

Pomocnú ruku môžu občania podať a myšlienku podporiť tromi spôsobmi :

  • Kúpou umelej nezábudky od 10. 10. 2012 do 13. 10. 2012 v uliciach Slovenska
  • Zaslaním SMS na krátke číslo  833 v sieti Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a O2 v hodnote 2,- Eur až do 31.11.2012.
  • Priamo na účet: až do 31. 12. 2012 na č. ú. : 4040154029/3100 vo VOLKSBANK, a.s. a č. ú. : 20266500/6500 v Poštovej banke

 Sprievodné podujatia

Liga za duševné zdravie organizuje aj sériu sprievodných podujatí ku kampani, ako je napríklad výstava výtvarných diel autorov s duševnou poruchou na Ambasáde USA pod názvom ART BRUT alebo event v Auparku, ktorý 10. októbra odštartuje celoslovenskú Zbierku Dni nezábudiek. Okrem toho Liga za duševné zdravie organizuje v piatich mestách na Slovensku – v Nitre (17.9.), Žiline (18.9.) a v Banskej Bystrici (1.10.), Košiciach (2.10.) a v Prešove (3.10.) v spolupráci s Mestskými úradmi sériu diskusií s psychiatrami o dôsledkoch nadmerného pitia alkoholu a o alkoholizme, ktorý je tiež ako všetky závislosti duševnou poruchou.

Zdroj: Foto - Liga za duševné zdravie

Foto - Liga za duševné zdravie

© 2012 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)