Nadácia Erste ocení neziskovky

Neziskové organizácie sa môžu opäť uchádzať o Cenu za sociálnu integráciu, minulý rok ju získalo aj Divadlo bez domova z Bratislavy

379516
3.9.2012

Nadácia ERSTE otvára novú výzvu na podanie prihlášky do projektu Cena Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu, v ktorej bude až 33 víťazných projektov  odmenených celkovou sumou 610 000 eur.

Nadácia ERSTE zverejňuje už štvrtýkrát výzvu na podanie prihlášok do projektu Cena za sociálnu integráciu v 13 krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy: Bosna a Hercegovina, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo[i], Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko. Mimovládne neziskové organizácie (MNO) môžu prihlásiť efektívne, inovatívne a udržateľné projekty, ktoré prispeli k sociálnej integrácii jednej (alebo viacerých) znevýhodnených skupín, ako sú etnické menšiny, zdravotne postihnutí, LGBT, ľudia so závislosťou, deti, seniori, ženy, bezdomovci, Rómovia, migranti, chudobní, väzni, utečenci či navrátilci.

Prihlášky je možné podávať od 3. septembra do 11. novembra 2012 prostredníctvom webovej stránky www.socialintegration.org/register.

Okrem finančnej odmeny v celkovej výške 610 000 eur budú mať víťazné projekty (30 víťazných projektov, dve špeciálne ceny poroty a cena pre odborníkov) počas dvoch rokov od udelenia ceny k dispozícii aj profesionálnych PR konzultantov. Navyše, všetci finalisti (okolo 130 organizácií zo všetkých zúčastnených krajín) budú pozvaní, aby sa zúčastnili na Akadémii MNO Nadácie ERSTE, čo je vzdelávacia platforma, ktorej cieľom je zvýšiť kapacitu organizácií v rôznych oblastiach: vzťahy s verejnosťou a médiami, fundraising, identita organizácie atď.

 „Počas svojej existencie sa Cena za sociálnu integráciu postupne vypracovala z jednoduchej súťaže na komplexný program pre MNO pracujúce v oblasti sociálnej integrácie. Sme presvedčení, že pre mimovládny sektor je veľmi dôležité čoraz viac sa zviditeľňovať, aby ľudí inšpiroval a motivoval urobiť niečo pre dobro spoločnosti. To je tiež dôvod, prečo naša podpora nekončí júnovým slávnostným odovzdaním cien, ale s víťaznými MNO pracujeme aj naďalej,“ uviedol Dejan Petrovic, projektový manažér Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu.

Slovensko malo veľmi dobré zastúpenie aj v predchádzajúcom ročníku Ceny za sociálnu integráciu, cenu vtedy získalo Rómske mediálne centrum (MECEM) za projekt Rómskej tlačovej agentúry a čestné uznanie spojené s odmenou získalo Divadlo bez domova za projekt Sociálne divadlo - nástroj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe. „Je nesmierne dôležité, aby boli inovatívne a prínosné projekty mimovládnych organizácií zviditeľňované. Preto vnímame Cenu Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu veľmi pozitívne. Druhým významným aspektom je finančná odmena, no aj to, že oceňované sú projekty, ktoré sa už uskutočnili. V Divadle bez domova sme časť prostriedkov z Ceny Nadácie ERSTE použili na spolufinancovanie rôznych projektov, na nákup auta pre herecký tím a na zabezpečenie osláv 6. výročia založenia Divadla bez domova. Zvyšnú časť plánujeme použiť na financovanie aktivít našich hercov a herečiek, na ktoré je problematické získať financie, ako je asistencia pre zdravotne ťažko postihnuté osoby,“ povedal Patrik Krebs, principál Divadla bez domova.

Mená víťazov Ceny za sociálnu integráciu 2013 budú vyhlásené na slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa uskutoční v júni 2013 vo Viedni.

Viac informácií získate na adrese www.socialintegration.org.


[i] Rezolúcia OSN č. 1244  Autonómny kraj Kosovo a  Metohija

Diskusia (0reakcií)