Nadácia Orange v roku 2012

Nadácia Orange prerozdelí v roku 2012 takmer milión eur na pomoc v oblasti sociálnej integrácie, vzdelávania a tiež regionálneho a komunitného rozvoja

370743
29.3.2012

Nadácia Orange prerozdelí v roku 2012 takmer milión eur na pomoc v oblasti sociálnej integrácie, vzdelávania a tiež regionálneho a komunitného rozvoja. Svoju pozornosť v tomto roku ešte výraznejšie sústredí na seniorov. Okrem pozitívnych výsledkov doterajších aktivít pre túto skupinu ľudí ju k tomu inšpiroval aj Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Nadácia Orange v tomto roku otvorila už 4. ročník grantového programu Zelená pre seniorov a v spolupráci s mestskou časťou Petržalka pripravuje aj jedinečný projekt podporujúci generačnú spoluprácu.

Popri intenzívnejšej podpore seniorov sa Nadácia Orange aj tento rok sústredí na tri kľúčové oblasti. V oblastiach sociálnej integrácie, vzdelávania a regionálneho a komunitného rozvoja Nadácia Orange motivuje opäť k činnosti jednotlivcov, neformálne skupiny, mimovládne organizácie, samosprávy ale aj zamestnancov a predajcov Orangeu. V priebehu roka 2012 bude v jednotlivých oblastiach podpory realizovať nasledovné grantové programy:

o        Oblasť: sociálna integrácia znevýhodnených

Grantové program: Zelená pre seniorov, Prekročme spolu bariéry, Darujte Vianoce

o        Oblasť: vzdelávanie

Grantové program: Školy pre budúcnosť

o        Oblasť: regionálny a komunitný rozvoj 

Grantové program: Šanca pre váš región

Na všetky aktivity plánuje Nadácia Orange v roku 2012 prerozdeliť až 950 000 eur. Aj tento rok bude pomoc realizovať predovšetkým prostredníctvom grantových programov, dlhodobých partnerstiev s mimovládnymi organizáciami a časť financií z celkového balíka bude prerozdelená aj formou individuálnej pomoci, ktorú Nadácia Orange tento rok výrazne posilňuje. Šanca realizovať dobrú vec sa tento rok naskytá po prvýkrát aj autorom  individuálnych nápadov, ktoré presahujú rámec troch hlavných oblastí pôsobenia Nadácie Orange. V prípade, že pripravia projekt, ktorý bude inovatívny, zmysluplný a hlavne prospešný pre iných, Nadácia Orange je pripravená byť im partnerom v ich snahe. 

Nadácia Orange je nezisková organizácia, ktorá realizuje filantropické aktivity s cieľom pomôcť riešiť problémy rôznych deficitných skupín spoločnosti na Slovensku. Pod názvom Konto Orange vznikla v roku 2002, pričom nadviazala na aktivity Konta Globtel, ktoré na slovenskom trhu pôsobilo od roku 1998. Aktivity Nadácie Orange sa sústreďujú na tri hlavné oblasti – sociálna integrácia znevýhodnených skupín, vzdelávanie a regionálny rozvoj. Svoju podporu realizuje v rámci vlastných grantových programov a partnerstiev s mimovládnymi neziskovými organizáciami. Zakladateľom Nadácie Orange je spoločnosť Orange Slovensko, a. s.

Diskusia (0reakcií)