Nadačný program šetrí energiu

Obce ušetria vysoké účty za energie cez program Eko-obec

386351
5.12.2012 / d

Samosprávy trápi nedostatok peňazí. Chýbajúce investície do škôl, obecných úradov či kultúrnych domov spôsobujú, že budovy sa nachádzajú v zlom technickom stave a pre obce sú energeticky náročné. Grantový program Eko-obec Nadačného fondu Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis podporil 12 slovenských obcí a miest v okolí elektrární sumou 100-tisíc eur. Tá bude slúžiť na projekty, ktoré súvisia so znižovaním spotreby energií a s využívaním alternatívnych zdrojov energie, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu.

Výdavky samospráv na energie každý rok rastú. Nezateplené budovy škôl, obecných úradov či kultúrnych domov môžu pre obec znamenať problém. Tento stav spôsobuje vyššie úniky tepla a tým aj vyššiu spotrebu energie. Záťažou pre obecné rozpočty sú často aj technicky zastarané verejné osvetlenia, ktoré spôsobujú rast nákladov na prevádzku a údržbu.

„Vo frekventovanom podchode pod železničnou traťou v Liptovskom Hrádku bude nové osvetlenie. Staré a nefunkčné svietidlá nahradia nové úsporné žiarovky, čím dôjde  k úspore elektrickej energie a zvýšeniu bezpečnosti chodcov,“ hovorí Mária Hrčková z Nadácie Pontis.

Náklady na vykurovanie a ohrev vody v Materskej škole vo Vojanoch patria medzi najvyššie v obci. Aj preto na jej streche už čoskoro pribudnú slnečné kolektory, vďaka ktorým obec ušetrí. Veriaci v Novákoch budú mať v rímskokatolíckom kostole opäť o čosi teplejšie. Po tom, čo si svojpomocne vymenili okná a dvere, v kostole pribudne aj podlahové kúrenie. Rovnomerné vykurovanie navyše zabráni poškodzovaniu kultúrnej pamiatky a sakrálnych predmetov v jej interiéri, ktoré najmä v zimných mesiacoch trpeli vlhkosťou.

Zatepľovať sa bude aj kultúrny dom v obci Čifáre a obecný úrad v Malých Vozokanoch, na obecnom úrade v Žlkovciach a v zdravotnom stredisku vo Veľkých Kostoľanoch vymenia okná. Tie pribudnú aj v školách a škôlkach v Prievidzi, v Lehote pod Vtáčnikom a vo Veľkých Kapušanoch. Vo Veľkých a Malých Kozmálovciach sa uskutoční rekonštrukcia verejného osvetlenia.

 „Naše elektrárne sú rozmiestnené po celom Slovensku. Vďaka tomu sme ľuďom v regiónoch blízko a môžeme poskytovať adresnú podporu aj prostredníctvom programov ako Eko-obec. Som presvedčený, že výsledky jeho zamerania na ekologické vylepšovanie verejných priestorov v obciach uvítajú všetci obyvatelia,“ hovorí Michele Bologna, riaditeľ úseku komunikácie a vzťahov s verejnosťou Slovenských elektrární.

Eko-obec je súčasťou programu Energia pre život, prostredníctvom ktorého Slovenské elektrárne podporujú sociálne zamerané projekty. Energia pre život spadá do komplexného programu spoločenskej zodpovednosti Energia pre krajinu.

elektrarne_1000

Diskusia (0reakcií)