Nádej na dobré vzdelanie

Už po 20. krát udelila spoločnosť Úsmev ako dar 56 chovancom finančnú podporu, ktorá im pomôže pokryť náklady spojené s ich štúdiom. Keďže vyrastajú bez rodinného zázemia a podpory, vzdelanie je pre nich to najdôležitejšie, čo im vie zabezpečiť lepšiu budúcnosť.

435905
20.3.2015 / md

Zdroj: Úsmev ako dar

Organizácia Úsmev ako dar sa dlhodobo venuje podpore detí a mladých ľudí z detských domovov a náhradných rodín. V rámci programu Vzdelávaním k úspechu podporuje Úsmev ako dar už 8 rokov deti z detských domovov a náhradných rodín.  Prostredníctvom štipendií im poskytujú odrazový mostík k lepšiemu vzdelaniu a tým aj k lepšej budúcnosti. Vzdelanie je dôležitým krokom, ktorý ovplyvňuje budúcnosť človeka. Jeho hodnotu nám sprostredkúva väčšinou rodina. No tieto deti ju nemajú. Preto ich chceme, spolu s naším partnerom Nadáciou Slovenskej sporiteľne, aspoň takto podporiť  a tým im dopomôcť k tomu, aby sa im lepšie žilo, hovorí Mária Soboličová z Úsmevu ako dar, ktorá sama vyrastala v detskom domove a teraz pomáha deťom s rovnakým osudom. 

Jednou z podporených študentiek je aj Ildikó Szajková, ktorej učaroval tanec a nevzdala sa ho aj napriek svojmu zhoršenému zdravotnému stavu. Po odchode z detského domova som zistila, že moje vzdelanie nestačí. Vždy som mala rada umenie, a preto som začala študovať okrem hry na klavír aj tanec. A neprestala som aj napriek diagnostikovanej Crohnovej chorobe, s ktorou bojujem doteraz. Štipendium mi pomôže pokryť cestovné náklady, diétnu stravu a aj školské pomôcky, hovorí Ildikó. Jej príbeh má šťastný koniec, keďže sa už čoskoro zaradí do pedagogického zboru a bude na základnej umeleckej škole učiť malé deti herectvo.

Vzdelanie deťom z detských domovov a náhradných rodín zabezpečí nielen lepšiu budúcnosť, ale zároveň im pomôže zvýšiť ich sebavedomie. Sú odvážnejšie, istejšie samé sebou, keďže je to niečo, čo dosiahli vlastnými silami. Mnoho z nich nezabúda ani na tých, vďaka ktorým sa mohli postaviť na vlastné nohy. Stará sa o mňa babička, ktorá je už v pokročilom veku. Nesmierne ma podporuje, aby som vyštudoval strednú školu. A je to aj môj cieľ. Po jej absolvovaní by som sa rád dostal na výšku a potom, až si nájdem dobré zamestnanie, sa postarám ja o ňu tak, ako sa ona teraz stará o mňa, aj keď sama má málo, hovorí  Lukáš Tribula.

Dlhoročným partnerom Úsmevu ako dar pri realizácii programu Vzdelávaním k úspechu je Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá tento roka venovala 15.000 EUR na tento účel.  „Vzdelanie je to najcennejšie, k čomu môžeme mladým ľuďom pomôcť. Vedomosti im otvárajú bránu do života a vytvárajú predpoklady pre lepšiu budúcnosť. Som presvedčený, že tieto peniaze sú použité tým najsprávnejším spôsobom a získajú ich tí, ktorí majú skutočný záujem o vzdelanie,“ uviedol Štefan Frimmer, riaditeľ odboru komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne.

Zdroj: Úsmev ako dar

Martina Frankovičová
Maťka v súčasnosti žije v detskom domove v Trenčíne – Zlatovciach, v dome pre mladých dospelých. Už od nástupu na vysokú školu sa musela začať starať sama o seba, mesačne dostáva z detského domova príspevok na stravu a živobytie, učí sa  hospodáriť a byť zodpovedná za svoj život. Má brata, ktorý v súčasnosti taktiež študuje na vysokej škole, navzájom sa podporujú. Študuje na Trenčianskej univerzite na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. Túto školu si vybrala z dôvodu, že rada pracuje s ľuďmi. Je presvedčená, že jej pomôže nájsť zamestnanie, ktoré ju bude napĺňať a baviť a taktiež ju finančne zabezpečí, aby sa mala v živote lepšie ako doteraz.     

Ildikó Szajková
Ildikó po odchode z detského domova zistila, že jej vzdelanie nie je postačujúce na to, aby sa uplatnila na trhu práce. Preto sa rozhodla, že si ho rozšíri o nový odbor. Keďže má rada umenie okrem hry na klavír sa dala aj na štúdium tanca. Po čase sa jej však zhoršil zdravotný stav a jej problémy vyústili do Crohnovej choroby, s ktorou bojuje doteraz. Aj napriek zložitej chorobe, kde treba dodržiavať prísnu diétu sa Ildikó nevzdala a študuje naďalej. Jej pracovitosť sa jej vyplatila a  už čoskoro sa zaradí do pedagogického zboru a bude na Základnej umeleckej škole učiť malé deti herectvo. Peniaze zo štipendia jej poslúžia na cestovné do školy, na diétnu stravu a školské pomôcky.

Anna Tancošová
Anička je umiestnená v náhradnej osobnej starostlivosti u svojej babičky. Babička je na invalidnom dôchodku, jej dôchodok je veľmi nízky, ale napriek tomu sa o vnučku vzorne stará a veľmi ju podporuje, aby vyštudovala školu, ktorá bude pre ňu zároveň aj remeslom. Preto Anička študuje na strednej odbornej škole v Humennom za cukrárku a kuchárku. Ku štúdiu pristupuje veľmi zodpovedne a verí, že sa jej po skončení školy podarí nájsť dobré zamestnanie, aby splatila svoj dlh babičke tým, že sa o ňu dobre postará.

Adriana Zubajová
Adriana študuje na UK na pedagogickej fakulte, odbor učiteľstvo v kombinácii pedagogika a biológia. V detskom domove vyrastala od narodenia. Adriana je veľmi talentovaná, krásne spieva, reprezentuje Úsmev ako dar na rôznych podujatiach. Je ambiciózna, cieľavedomá, vždy všetko dosiahla vlastnými silami, v najťažších chvíľach jej pomohli úsmeváci a priatelia. V súčasnosti je členom projektu „Domováci domovákom“, ktorého cieľom je pomáhať a podporovať mladých dospelých pri príprave na odchod z detského domova. Verí, že jej vzdelanie pomôže ľahšie sa začleniť do života, aby už nikdy nemusela byť odkázaná na pomoc iných.

Lukáš Tribula
Lukáš je umiestnený v náhradnej osobnej starostlivosti u svojej babičky. Babička je už v pokročilom  dôchodkovom veku, jej dôchodok je veľmi nízky, ale napriek tomu sa o vnuka vzorne stará a veľmi ho  podporuje, aby vyštudoval strednú školu. Ku štúdiu Lukáš pristupuje veľmi zodpovedne a verí, že sa mu po skončení školy podarí dostať na vysokú školu a pokračovať v štúdiu. Rád by splatil svoj dlh babičke tým, že sa o ňu neskôr dobre postará.

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)