Nevyšliapanou cestou a návrat rysa

Projekty z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce získali podporu takmer pol milióna eur

391159
14.3.2013 / d

Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami − SOCIA a Karpatskou nadáciou, zverejnila zoznam projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zo 14 žiadostí o nenávratný finančný príspevok boli schválené 3 žiadosti v celkovej výške 481 335 EUR.

Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov s cieľom prispieť ku znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi slovenskými regiónmi a rozvinutejšími krajinami EÚ. O  grant sa uchádzalo 14 organizácií, ktoré celkovo organizácie  vyše 2,1 milióna eur. Schválené boli 3 projekty v celkovej sume 481 335 eur.

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica získalo na projekt Nevyšliapanou cestou 178 613 eur. Ich cieľom je preniesť úspešný model trvalo udržateľného spôsobu života v mestskom prostredí na základe know-how švajčiarskeho partnera Urban AgriCulture Netz Basel do dvoch vybraných slovenských miest, a to Zvolen a Bratislava. S využitím overeného modelu v meste Bazilej chcú posilniť slovenské eko-komunitné aktivity.

Cieľom projektu Spolužitie s karpatskými prízrakmi je ochrana populácií druhu rysa ostrovida na území Slovenskej republiky a Švajčiarska prostredníctvom vedeckého monitoringu, aplikácie výskumu a zvyšovaním environmentálneho povedomia v kontexte praktickej ochrany a manažmentu reintrodukcie. Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou získala na realizáciu projektu 150 000 eur.

Diskusia (0reakcií)