Nové krízové centrum vo Zvolene

Sieť centier pomoci prinášajúcich sociálne služby do regiónov získala prírastok

391480
20.3.2013 / d

Spoločnosť Úsmev ako dar v spolupráci s Nadáciou Dedo otvorila nové Krízové centrum Dorka vo Zvolene. Zariadenie poskytne priestor pre život rodinám v kríze a mladým dospelým po odchode z detských domovov.

Spoločným úsilím oboch organizácií je vybudovať na Slovensku sieť centier pomoci, ktoré by priniesli sociálne služby do regiónov s veľkým sociálnym zaťažením. Prvé krízové centrum Dorka pre obnovu rodiny otvorili v roku 2007 v Košiciach a jeho činnosť je v súčasnosti už preukázateľne efektívna. V meste Zvolen vzniklo nové zariadenie sociálnych služieb pozostávajúce z dvoch častí: z domova na pol ceste a zariadenia núdzového bývania. Domov na pol ceste ponúkne pomoc a útočisko 10 „odchovancom“ detských domovov. Zariadenie núdzového bývania s kapacitou 10 miest prichýli rodiny s deťmi alebo osamelých rodičov s deťmi, ktorí sa ocitli v hraničnej životnej situácii.

Slávnostného otvorenia centra Dorka vo Zvolene sa zúčastnili (na obrázku) minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, generálny riaditeľ Ústredia práce, soc. vecí a rodiny Marián Valentovič, podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková. Svoje sympatie tomuto sociálnemu projektu prišli vyjadriť aj predstavitelia samospráv, partneri, podporovatelia a priaznivci. Všetkých zúčastnených privítal predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško, ktorý zdôraznil potrebu takýchto služieb.

Zdroj: Foto - Úsmev ako dar

„O akútnosti situácie svedčia nielen naše skúsenosti, ale aj oficiálne štatistiky, podľa ktorých by sa až 56 percent detí z náhradnej starostlivosti mohlo vrátiť do rodín, keby rodine niekto podal pomocnú ruku. Centrum Dorka chce byť takouto pomocnou rukou. Poskytne podporu rodinám s deťmi, v ktorých by inak mohlo dôjsť k vyňatiu dieťaťa, a dopomôže mladým dospelým k tomu, aby raz dokázali viesť samostatný život a mať fungujúcu rodinu,“ hovorí Jozef Mikloško.

Symbolickým prvým nádychom centra Dorka bolo slávnostné prestrihnutie pásky. Pásku prestrihli J. Richter, J. Laššáková, predseda správnej rady Dorka, n.o. Jozef Ondáš a banskobystrický otec biskup Mons. Marián Chovanec a generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Stredoslovenská energetika, a.s. Antoine Jourdain.

Otvorenie zariadenie sprevádzalo aj požehnanie priestorov banskobystrickým diecéznym biskupom Mons. Mariánom Chovancom.

„Ak sa na to pozerám ako človek, želám si, aby Centrum Dorka prinieslo ohrozeným rodinám a mladým dospelým úľavu od existenciálneho tlaku. Ak sa na to pozerám ako odborníčka, verím, že služby, ktoré bude naše zariadenie poskytovať, pomôžu klientom upraviť ich rodinné a sociálne pomery natoľko, aby sa dokázali postaviť na vlastné nohy,“ hovorí riaditeľka zvolenského centra Dorka Ivana Kolačkovská.

Prví klienti by mali svoj prechodný domov v Centre Dorka nájsť už v apríli tohto roku. Vzhľadom na neutešenú sociálnu situáciu v regióne sa predpokladá veľký záujem o jeho služby. Kľúčom výberu klientov bude akútnosť ohrozenia dieťaťa – ohrozenia jeho života, zdravia či hrozba vyňatia z rodiny. Ľudia v existenciálnej núdzi tu získajú viac než len strechu nad hlavou. Získajú šancu na lepší život. Zvykneme mu hovoriť „normálny“, ale to je čo je pre mnohých samozrejmosťou, je pre iných vzácnosťou.

Diskusia (0reakcií)