Ocenený Úsmev ako dar

451421
22.4.2016 / md

Úsmev ako dar je najväčšia dobrovoľnícka organizácia, ktorá už  štvrťstoročie pomáha deťom z detských domovov, náhradných rodín a rodín v kríze. Okrem terénnej práci vždy bola a stále je katalyzátorom najdôležitejších systémových zmien v problematike detských domovov. Za 25 rokov prešlo naším systémom pomoci viac ako 30 tisíc detí a mladých dospelých, ktorí nás nazývajú: „Priatelia detí z detských domovov“.

Pri príležitosti vzniku organizácie, ktoré bolo presne 2. apríla 1991, v rámci osláv sa oceňovali dlhoroční podporovatelia a sympatizanti. Na ceste pomoci deťom z detských domovov ich bolo hneď niekoľko desiatok. V utorok 19. apríla v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca ocenili osemdesiat z nich. „Už Albert Einstein povedal, že jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale ty môžeš zmeniť svet jednej osoby. A takýto je aj náš prístup. Snažíme sa meniť osudy detí. Na túto prácu však potrebujem partnerov. Ich dlhodobá a systematická pomoc je pre nás kľúčová,“ vyzdvihol prácu ocenených predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško. Na slávnostnom večeri, ktorý moderovala Katarína Brychtová, vystúpili aj deti z detských domovov a svojim vystúpením spríjemnili oslavu jubilea.

Počas pôsobenia Úsmevu ako dar možno považovať za prelomový rok 2001, kedy organizácia v spolupráci s rezortom práce a inými organizáciami naštartovala systémovú transformáciu detských domovov. Jej hlavným cieľom bola zmena detských domovov z internátnych na rodinné. Išlo o zmenu celého systému náhradnej starostlivosti smerom k rodine a o zvýšenie kvality života detí v zariadeniach ústavnej starostlivosti. Táto zmena vniesla do života detí viac jedinečnosti, lásky a blízkosti. Systémové zmeny vychádzali z praxe, ktorá v tom čase bola. Drvivá väčšina detí žila v detských domovoch internátneho typu. Nenapĺňalo to však ich potreby. Mali problém zaradiť sa do spoločnosti. Jednoducho, neboli pripravené žiť samostatný život, presadiť sa, veriť v samých seba. Individuálnejší prístup v detských domovoch rodinného typu to zmenil. Z detských domovov sa tak z trvalej stala prestupná stanica. Takto to vysvetľuje Jozef Mikloško. Teraz podľa štatistík žijú deti v detskom domove v priemere štyri roky. Pred zmenou systému a celkovou transformáciou v nich žili dlhodobo.

Pred či po zmene systému fungovania detských domovov sa Úsmev ako dar vždy snažil predovšetkým o jedno „...aby každé dieťa malo rodinu.“

Začali to šoféri televízie

Iniciatívu Úsmev ako dar založili šoféri z Československej televízie v Mlynskej doline. Zamestnanci televízie od roku 1975 organizovali pre deti z Detského domova v Holíči, kde vyrastal jeden ich kolega, výlety, tábory, športové olympiády a vianočné besiedky. Ich snaha vyvrcholila v roku 1982, kedy zorganizovali prvý ročník vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 25 detských domovov zo Západoslovenského i Juhomoravského kraja. Takto sa začala tradícia, ktorá každoročne oslovuje tisícky ľudí pre pomoc deťom, ktoré nemajú to šťastie vyrastať vo svojej vlastnej rodine.

Rozhlas a televízia Slovenska pomáha deťom z detských domovov doteraz. Vo vysielaní RTVS sa pravidelne na Vianoce vysiela záznam z benefičného koncertu. „Je to dlhodobá a pevná spolupráca, ktorú plánujeme rozšíriť,“ povedal na slávnostnom večeri generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.

Štvrťstoročnica práce je za nami a ocenili ju aj autority z oblasti sociálnej práce. Pri príležitosti výročia dostal Úsmev ako dar najvyššie ocenenie – pamätnú medailu od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera. Prácu organizácie si zlatou medailou poctila aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Aj takéto ocenia posúvajú ˇusmev ako dar vpred vo vízii šťastnej rodiny a plnohodnotného detstva všetkých detí na Slovensku. V budúcnosti chce predchádzať často zbytočnému umiestneniu detí do detských domovov a byť o krok vpredu, pomáhať rodinám v kríze. „To je aj dôvod prečo v spolupráci s Nadáciou DeDo budujeme centrá na obnovu rodiny. Naša vízia a veľká výzva do budúcnosti je, aby takéto centrum bolo v každom okrese,“ upresňuje na záver Jozef Mikloško.

Medaila od VS sv. Alzbety

Medaila od VS sv. Alzbety

Medaila rezortu práce

Medaila rezortu práce

Medaila od rezortu práce

Medaila od rezortu práce

© 2016 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)