Odrazový mostík domovákom

450237
24.3.2016 / md

Nie je pravda, že všetci máme v živote rovnakú šancu na úspech. Deti z detských domovov majú svoju štartovaciu pozíciu veľmi sťaženú. Napriek tomu sa medzi nimi nájde nemálo takých ktorí sa dokázali vzpriečiť osudu. Organizácia Úsmev ako dar im v tom pomáha a dlhodobo sa venuje práve podpore detí a mladých ľudí z detských domovov a náhradných rodín. Jednou z jej priorít je aj vzdelávanie, ktoré im dokáže poskytnúť sebestačnosť a príležitosť napĺňať svoje sny. Tento rok dostalo v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne štipendiá päťdesiat tri stredoškolákov a vysokoškolákov.

Na slávnostnom odovzdávaní štipendií sa zúčastnili Braňo Ondruš, poslanec NRSR, Peter Krutil, podpredseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne a člen správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne, Viera Miklášová, zástupkyňa generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Prof. MUDr. Jozef Mikloško.

V rámci programu Vzdelávaním k úspechu podporuje Úsmev ako dar už viac ako desať rokov deti, ktoré vyrastajú bez biologickej rodiny. Prostredníctvom štipendií im poskytujú odrazový mostík k lepšiemu vzdelaniu a tým aj k lepšej budúcnosti. „Vzdelanie je dôležitým krokom, ktorý ovplyvňuje budúcnosť človeka. Jeho hodnotu nám sprostredkúva väčšinou rodina. No tieto deti ju nemajú. Preto ich chceme, spolu s naším partnerom Nadáciou Slovenskej sporiteľne, aspoň takto podporiť  a tým im dopomôcť k tomu, aby sa im lepšie žilo,“ hovorí Mária Soboličová z Úsmevu ako dar, ktorá sama vyrastala v detskom domove a teraz pomáha deťom s rovnakým osudom. 

Jednou z podporených študentov je aj Erik Macko, ktorý študuje spev na konzervatóriu v Žiline „Štúdium je pre mňa veľmi náročné, keďže som ako dieťa zo sociálne slabšej rodiny nemal možnosť navštevovať základnú umeleckú školu. Teraz na konzervatóriu musím veľa vecí rýchlo dobehnúť,“ hovorí Erik.

Vzdelanie deťom z detských domovov a náhradných rodín zabezpečí nielen lepšiu budúcnosť, ale zároveň im pomôže zvýšiť ich sebavedomie. Sú odvážnejšie, istejšie samé sebou, keďže je to niečo, čo dosiahli vlastnými silami.  „Ak zvládnem všetky skúšky, tak budúci rok bude zo mňa bakalárka. Budem prvé dieťa z nášho detského domova, ktoré bude mať vysokoškolský titul. Nie je to vždy jednoduché, skúšky sú náročné, ale snažím sa, viem, že správny prístup sociálnych pracovníkov môže zmeniť zmýšľanie dieťaťa a naviesť ho na správnu cestu,“ vysvetľuje Kristína Gajdošová, ktorá študuje sociálnu prácu na Vysokej škole sv. Alžbety v Skalici.

Dlhoročným partnerom Úsmevu ako dar pri realizácii programu Vzdelávaním k úspechu je Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá tento rok venovala 15-tisíc eur na tento účel.  „Pre všetky deti, no obzvlášť pre deti z detských domovov znamenajú vedomosti hodnotu, ktorá im pomôže osamostatniť sa a  lepšie sa uplatniť v živote. Keď niekedy prídu prekážky, treba ich aktívne prekonať, vidieť svoj cieľ a ísť vpred.  Kvalitné vzdelanie predstavuje odrazový mostík k zamestnaniu a splneniu svojich predstáv, preto Nadácia Slovenskej sporiteľne už deviaty rok podporuje štipendijný program pre mladých ľudí z detských domovov,“ uviedla Danica Lacová z Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Usmev ako darZdroj: Milan Debnár

© 2016 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)