Podporili Dlaň z Dolnej Slatinky

Holandská obchodná komora podporí rehabilitačné centrum pre ľudí so špecifickými potrebami

385189
15.11.2012 / d

Tradičná charitatívna večera Holandskej obchodnej komory v Slovenskej republike, opäť podporila významný projekt. Vďaka aukcii a tombole vyzbierali členovia komory a pozvaní hostia 16-tisíc eur pre Občianske združenie Dlaň z Dolnej Slatinky, ktorá sídli v Lučenci.

Cieľom charitatívnej večere bolo pomôcť ľuďom so špecifickými potrebami, aby mohli viesť samostatný život a nemuseli sa spoliehať na starostlivosť v ústavoch. Domov sociálnych služieb Slatinka je prvou veľkokapacitnou inštitúciou v Slovenskej republike, ktorá reálne začala realizovať tento proces. Jej cieľom je vytvorenie sociálnych služieb pre občanov so špecifickými potrebami, v rámci ktorých bude možné dodržiavať všetky ich ľudské práva a slobody. Okrem toho sa  snaží ovplyvňovať postoje zodpovedných inštitúcií, organizácií, ale aj verejnosti k občanom so špecifickými potrebami, ktorí  žijú často v nehumánnych podmienkach veľkokapacitných inštitúcií.

Hosťom akcie bola riaditeľka OZ Dlaň Denisa Nincová (na obrázku vprao), ktorá aj prevzala symbolický šek s 16-tis. eur z rúk prezidenta Holandskej obchodnej komory Emila Roesta (vľavo). Po prvýkrát v histórii charitatívnej večere sa akcie zúčastnil aj klient občianskeho združenia Ladislav Magyar, ktorý moderátorovi asistoval pri vyhlasovaní tomboly.

Vyzbierané financie sú určené rehabilitačnému centru, ktoré je zamerané na mentálnu i fyzickú starostlivosť pre ľudí so špecifickými potrebami. Toto chránené bývanie prevádzkuje DSS Slatinka a Občianske združenie Dlaň ich podporuje.

Zdroj: Foto – Holandská obchodná komora

Foto – Holandská obchodná komora

Diskusia (0reakcií)