Pohoda za mestom

441574
26.8.2015 / md

Na zveľadenie areálu bývalých vojenských skladov získalo Mesto Martin podporu z grantového programu Pohoda za mestom. Grantový program, ktorého cieľom je podporiť úpravu rekreačných priestorov v zázemí miest, realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko už piaty rok.

Areál bývalých vojenských skladov SIM sa nachádza na okraji mestskej časti Priekopa, v blízkosti cyklotrasy Martin - Sučany. Priestor nebol využívaný, postupne chátral a preto Útvar hlavného architekta mesta Martin vyhlásil v roku 2013 verejnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na využitie priestoru. Výsledky súťaže potvrdili veľký záujem obyvateľov mesta premeniť areál na miesto kultúrneho a športového vyžitia. Samospráva dala pomerne veľký priestor mimovládnym zoskupeniam a spolkom, spoločne priestor menia, vylepšujú a stáva sa z neho oddychová zóna. Podpora z grantového programu Pohoda za mestom zabezpečila zveľadenie priestoru, úpravu zelene a doplnenie mobiliáru.

Pri realizácii projektu pomáhajú nielen členovia Hasičského zboru Priekopa so svojou členskou základňou 94 členov, ale aj dobrovoľníci z radov obyvateľov mesta, z Dobrovoľného hasičského zboru Martin-Záturčie, členovia Petangovej amatérskej formácie, Turčianskej bicyklovej skupiny JUS, Klubu železničných modelárov Vrútky a Klubu dôchodcov.

Počas apríla a mája prebehla jarná očista areálu, priestor sa vyčistil od odpadu a dobrovoľníci okrem iného vysadili aj zeleň. V júli pribudli v tomto areáli informačné tabule, 2 altánky a 3 ohniská s dreveným sedením. Dobrovoľníci vybudovali petangové ihrisko, čaká ich ešte oprava volejbalového ihriska.

Vďaka aktívnej podpore širokej verejnosti a občianskych združení sa z tohto tohto areálu stáva postupne príjemné miesto na oddych, a to nielen pre Martinčanov. V súčasnosti sa v areáli okrem iného nachádza aj hasičské múzeum, ktoré je jediné svojho druhu na Slovensku, malá ZOO farma a modelové koľajisko, ktorú je vybudované zásluhou Klubu železničných modelárov Vrútky. Ďalšími krokmi k dokončeniu relaxačného areálu sú rekonštrukcie priestorov pre dráhu pre korčuliarov, dopravné ihrisko, lezecká stena, lanové centrum, ale aj malé železničné a dopravné múzeum.

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)