Poznáte Aces?

Jedna z najväčších medzinárodných sietí škôl v strednej Európe funguje vďaka podpore ERSTE Stiftung.

372203
24.4.2012

V dňoch 27. – 30. marca 2012 sa v Senci uskutočnilo stretnutie účastníkov medzinárodného vzdelávacieho projektu aces – Akadémia stredoeurópskych škôl. Zúčastnilo sa na ňom takmer 350 žiakov a učiteľov z 15 krajín, vrátane delegácie žiakov a učiteľov zo Slovenska. Predstavili výsledky svojich spoločných školských projektov na tému dobrovoľníctvo a podelili sa o svoje skúsenosti a výsledky.

Akadémia stredoeurópskych škôl – aces je jedna z najväčších medzinárodných sietí škôl v strednej Európe, ktorá každoročne organizuje súťaž partnerských školských projektov. Témou súťaže v roku 2011 bolo dobrovoľníctvo. V Senci sa zišli žiaci a učitelia, ktorých projekty boli vybrané medzinárodnou porotou, zástupcovia škôl, ktoré sa zapojili do predchádzajúcich ročníkov súťaže a zástupcovia ministerstiev školstva partnerských krajín. Akadémia aces je hlavnou udalosťou roka. Popri prezentácii a zhodnotení výsledkov svojich školských partnerských projektov si účastníci našli čas aj na to, aby sa podelili o svoje skúsenosti a nové poznatky. Účastníci tohto štvordňového podujatia získali nové vedomosti, zručnosti a postoje týkajúce sa dobrovoľníckej práce v školách, komunite a spoločnosti a mohli sa tiež zúčastniť na workshopoch o nových spôsoboch vzdelávania a učenia sa, ako aj o mediálnej gramotnosti, čo je téma tohtoročnej projektovej súťaže.  

Mediálna gramotnosť: Téma tohtoročnej výzvy na predkladanie partnerských školských projektov 

Témou tohtoročnej súťaže partnerských školských projektov je „Mediálna gramotnosť“. „Internet a iné nové mediálne služby ponúkajú nové spôsoby neobmedzenej komunikácie. Vďaka týmto nástrojom môžete bez problémov komunikovať s priateľmi z celého sveta a presne o tom je aces – o vzájomnom poznávaní sa a nadväzovaní priateľstiev,“ uviedol Boris Marte, člen správnej rady Nadácie ERSTE. „Mnohé z týchto nových informácií a komunikačných nástrojov sa využívajú aj v projektoch aces,“ podotýka pán Marte. Práve preto sa tohtoročná výzva zameriava na mediálnu gramotnosť a vyzýva školy, aby svojich žiakov podporovali v analyzovaní mediálneho obsahu a vytváraní a šírení vlastných mediálnych produktov. Súťaž je ideálnou príležitosťou, ako využiť možnosti, ktoré ponúka mediálny svet. Školy zo všetkých 15 zúčastnených krajín môžu svoje projekty predkladať do 30. apríla. Viac informácií o prebiehajúcej súťaži nájdete na adrese www.aces.or.at.

Akadémia stredoeurópskych škôl – aces: Rozširujúca sa medzinárodná sieť škôl  

Vzdelávací program aces vznikol v roku 2006 z iniciatívy Nadácie ERSTE. Koordinátormi programu, ktorý podporujú ministerstvá školstva všetkých partnerských krajín, sú neziskové organizácie Interkulturelles Zentrum (Rakúsko) a VČELÍ DOM (Slovenská republika). Počet partnerských krajín sa z pôvodných šiestich postupne rozrástol sa súčasných pätnásť. V rámci programu je každoročne organizovaná súťaž partnerských školských projektov. Medzinárodná porota vyberie najlepšie projekty, ktoré získajú grant. Školy tak majú možnosť realizovať svoje spoločné projektové nápady a sú pozývané na stretnutia medzinárodnej siete škôl, akým je aj aktuálne stretnutie v Senci.  

Diskusia (0reakcií)