Prístroje pre predčasniatka

Všetkých šesť špecializovaných perinatologických centier na Slovensku dostane v najbližších týždňoch nové prístroje na pomoc predčasne narodeným deťom vďaka výťažku zo 14. plesu v opere.

422590
14.4.2014 / md

Komisia zložená z odborníkov v oblasti perinatológie, zástupcov Čestného plesového výboru, organizátora a občianskeho združenia malíček v uplynulých dňoch v plnom rozsahu schválila návrhy perinatologických centier na zakúpenie konkrétnych prístrojov. Tie tak budú pomáhať predčasniatkam prakticky v každom slovenskom regióne.

Každé z centier, ktoré pôsobia v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Martine, Nových Zámkoch i Prešove tak dostane vybavenie, ktoré mu najviac chýba. Kým u niektorých ide o jeden finančne náročnejší prístroj, iné centrá sa rozhodli zakúpiť viacero menších zariadení. Vďaka nim sa zvýši kvalita starostlivosti o predčasniatka, a tým aj kvalita ich ďalšieho života. Vďaka hosťom tohtoročného Plesu v opere sa vyzbieral historicky najvyšší výťažok, až 239 226 eur. Vyzbierané finančné prostriedky pomôžu skvalitniť zdravotnú starostlivosť o novorodencov a zakúpiť potrebné prístroje.

„Naším zámerom bolo zlepšením technického vybavenia prispieť k prevencii a verím, že aj riešeniu často závažných problémov, ktorým čelia nielen predčasne narodené deti, ale aj ich najbližší vo fáze ďalšieho rastu a vývinu detí. Chceli sme, aby bola naša pomoc cielená, šitá na mieru každému centru, tak aby naplnila konkrétne potreby v danom regióne,“ vysvetlila Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere. 

Každé perinatologické centrum predložilo svoje individuálne požiadavky, ktoré komisia schvaľovala. Občianske združenie malíček teraz zabezpečí zakúpenie a odovzdanie požadovaných prístrojov jednotlivým centrám. Nové vybavenie by malo byť v prevádzke už počas tohtoročného leta. V perinatologických centrách tak čoskoro pribudnú napríklad špeciálne neonatálne ventilátory, rôzne monitorovacie prístroje či inkubátory (ich zoznam je prílohou tejto tlačovej správy).

„Sme veľmi radi, že dobročinný Ples v opere zameral svoju pozornosť práve na tých najmenších a najbezbrannejších, na tých ktorí sami prosiť o pomoc nevedia a nemôžu. Dnes už nie je cieľom našej starostlivosti len prežitie extrémne nezrelých novorodencov. Veľmi nám záleží na kvalite ich života v budúcnosti. Ples v opere bol prínosom nielen pre nákup sofistikovaných zariadení.  Ples  znamenal aj diskusiu o týchto problémoch v spoločnosti,  zvýšenie povedomia budúcich mamičiek a oteckov. Rodičia sa už vopred zamýšľajú.   Informujú sa o možných rizikách predčasných pôrodov a možnostiach starostlivosti o nedonosené deti “ zdôraznil prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., prednosta Neonatologickej kliniky JLF UK a UN Martin a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre neonatológiu.

„Snažili sme sa vybrať také prístrojové vybavenie, aby bola zdravotná starostlivosť o predčasne narodené deti v každom z perinatologických centier dostupná na rovnako vysokej úrovni, s tým najmodernejším vybavením,“ doplnil nestor slovenskej neonatológie a člen komisie prof. MUDr. František Bauer, PhD. z Nových Zámkov.

Na Slovensku ročne príde na svet predčasne takmer päťtisíc detí. Pôrodná hmotnosť tých najmenších dosahuje len 500 až 700 gramov. Šesť špecializovaných perinatologických centier pôsobí v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Martine, Nových Zámkoch a Prešove. Na pomoc takýmto rodinám sa dlhodobo zameriavajú aktivity občianskeho združenia malíček. V spolupráci s odborníkmi z oblasti neonatológie im poskytuje odbornú, psychologickú aj materiálnu podporu a pomáha v ich často neľahkej životnej situácii.

Zdroj: malíček

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)