Projekt čo Robím bodoval

Reštart Slovensko 2013 je pokračovaním úspešného 1. ročníka súťaže, ktorý minulý rok zorganizovalo Centrum pre filantropiu spolu so svojimi partnermi. Cieľom súťaže je podporiť online riešenia, ktoré iniciujú spoločenskú zmenu a ktoré majú slúžiť občanom pri riešení problémov, s ktorými sa stretávajú. Do súťaže sa mohli zapojiť aktívni občania, študenti, mimovládne organizácie, neformálne skupiny, či startupisti, ktorí by radi rozbehli verejnoprospešný projekt v oblasti transparentnosti a efektívnosti spravovania vecí verejných, boja proti korupcii, podpory právneho štátu a otvorenosti spoločnosti v rôznych oblastiach.

403664
6.12.2013 / Kamila Balcová

Súťaž ReŠtart Slovensko 2013 pozná svojich víťazov. Tretie miesto ako aj Cenu Nadácie Orange získal projekt corobim.sk. Ten sa zameriava na pomoc mladým ľuďom pri výbere povolania a s tým súvisiaceho štúdia. Viac o projekte a víziác prezradila manažérka projektu Zuzana Suchová (na obrázku):

Naše pocity sú neopísateľné. Sme šťastní, unavení a cítime veľkú zodpovednosť. Celé vyhodnotenie bolo napínavé až do posledných minút. Deň pred ním nás v hlasovaní predbehol iný projekt o 100 hlasov. Nevzdali sme sa a zabojovali sme. Podarilo sa nám  získať darcov, ktorí svojim darom už od 1 eura mali možnosť dať hlasy dva. Cena Nadácie Orange nás veľmi prekvapila. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí boli spolu s nami zapálení pre dobrú vec a vydržali to s nami.

Na čo sa projekt čo Robím zameriava?

Ešte dnes si pamätám vlastné tápanie a rozhodovanie sa v štvrtom ročníku strednej školy, čo ďalej, akým smerom ísť. Trvalo mi to päť rokov,  z toho jeden strávený v USA. Myslím si, že dnešní mladí ľudia riešia rovnaké otázky a aj keď informácií je na internete dosť, sú podané nudnou, technickou formou, na rozličných miestach. V každom prípade, vďaka aj za ne, lebo v mnohom nám pomáhajú v našom projekte čo Robím.

V ReŠtart Slovensko 2013 sme ho zaradili do kategórie rovnosť. V ponímaní rovnosti príležitostí, v prístupe k informáciám o trhu práce pre žiakov základných škôl, študentov stredných  a vysokých škôl, tiež nezamestnaným a ostatnej verejnosti. Chceme mládeži uľahčiť orientáciu na pracovnom trhu, a tým im pomôcť vybrať si budúcu profesiu. Naším cieľom je vybudovať online videoknižnicu zamestnaní, ktorá bude dostupná na pár klikov cez počítač, telefón či tablet. V nej budú k dispozícii videá s odpoveďami na otázky, čo robia ľudia na jednotlivých pracovných pozíciách. Jednoducho – reálni ľudia, reálna práca, reálne informácie na jednom mieste.

Ide o kariérne videá v podobe rozprávania zamestnancov, živnostníkov, remeselníkov, športovcov, hercov a pokojne aj politikov o aktuálnej práci, ktorú vykonávajú. Tieto videá majú jednotnú štruktúru, aby si jednotlivé povolania boli navzájom rovné. S pribúdajúcimi videami plánujeme vytvoriť aplikáciu, ktorá uľahčí orientáciu medzi nimi.

Chcete takto pomôcť znížiť nezamestnanosť absolventov?

To tiež. Už teraz chceme zapojiť mladých ľudí, aby aktívne rozmýšľali nad svojou kariérou. Aj aplikáciu, pomocou ktorej užívateľ dostane odpoveď, na aké povolania sa hodí. Buď sa mu zobrazia videá z našej knižnice, alebo bude vyzvaný, aby také videá pre nás pomocou tejto aplikácie natočil. Tým sa viac dozvie o povolaniach, stretne reálne človeka, ktorý ho vykonáva. Chceme vytvoriť Klub čo Robím z korporácií, podnikateľov, živnostníkov, ktorým záleží na spoluvytváraní vhodných podmienok pre uplatniteľnosť mladých ľudí na trhu práce, a tým na zlepšení celospoločenskej situácie v našej krajine. Rokujeme o nadviazaní spolupráce s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú školstvu, zamestnanosti, psychológii. Samozrejme, nemôžeme vynechať osvetu prostredníctvom komunikácie s verejnosťou.

Čo hovoria aktuálne čísla o výške nezamestnanosti na Slovensku a ktoré skupiny sú najviac postihnuté?

Podľa októbrových čísiel ÚPSVaR je na trhu práce 402 505 disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje 13,66 percentnú mieru nezamestnanosti. Z toho je 35  523 absolventov a mladistvých, ktorí prácu nemajú a predstavuje to 8,83 percent z celkového počtu nezamestnaných. Naším cieľom je pomôcť práve tejto skupine mladých ľudí tým, že budeme pripravovať kariérne videá, sledovať trendy, požiadavky zamestnávateľov na kvalitu uchádzačov. Spolupracovať pri tom chceme so školami a inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou vzdelávania, zamestnanosti a psychológie.

Do akej miery je z vášho pohľadu kariérne plánovanie dôležité a čo všetko by malo obsahovať?

Kariérne plánovanie chápem ako plánovanie pracovného života. Veľké korporácie majú vypracované takéto programy, aby čo najlepšie využili potenciál zamestnanca a zároveň ho tým motivovali. Podstata je v zladení prianí a očakávaní zamestnanca a potrieb firmy.

Pre ktoré cieľové skupiny je váš portál určený, nájdu tu návštevníci rady a motiváciu?

Vidíme dve dôležité cieľové skupiny. Prvou sú tzv. používatelia, teda žiaci, študenti, rodičia, školy, výchovný poradcovia, centrá voľného času, poradenské centrá, verejnosť. Druhou a tiež veľmi dôležitou skupinou, sú zákazníci, medzi ktorých patria firmy, inštitúcie, vedci, podnikatelia, živnostníci, športovci, herci, politici...

Akým smerom chcete projekt rozvíjať do budúcnosti?

Budeme pilne rozširovať našu online videoknižnicu povolaní, na základe ktorých vytvoríme párovaciu aplikáciu, ktorá po vyplnení odpovedí návštevníkom webovej stránky ponúkne videá s povolaniami, na ktoré sa ore konkrétneho človeka najviac hodia. Naša webstránka bude slúžiť aj na prepojenie študentov s firmami, ich spoluprácu už počas štúdia, napríklad formou stáží, trainee programov či priamo pracovnými pozíciami. Budeme sa zúčastňovať rôznych kariérnych a študijných veľtrhov. Plánujeme spoluprácu s rôznymi partnerskými organizáciami. V rámci našej propagácie by sme chceli posilniť zodpovednosť mladých ľudí v kariérnom plánovaní, ako im aj napomôcť získať najaktuálnejšie poznatky z oblasti ľudských zdrojov.

Foto: Dana Koreňová

Diskusia (0reakcií)