Prvá podpora od Nadácie GRANVIA

Šesť sociálnych projektov získalo dovedna 72-tisíc eur s podporou francúzskej skupiny Vinci

389097

Nadácia GRANVIA v závere januára odovzdávala symbolické šeky šiestim organizáciám pôsobiacim v oblasti sociálnej inklúzie a rozvíjania spoločenskej solidarity.

Vyberala z projektov, nazbieraných v rámci prvej grantovej výzvy, zverejnenej v septembri 2012. Granty obdržia neziskové organizácie, občianske združenia a chránené dielne z Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.

Nejde len o finančný príspevok, podpora má aj ľudský rozmer. Na realizácii vybraných projektov sa totiž budú aktívne podieľať aj zamestnanci spoločností Granvia a Granvia Operation, ktoré realizujú verejno-súkromné partnerstvo na ceste R1 – Pribina. Spolu s francúzskou nadáciou Fondation VINCI pour la Cité sa rozhodli pomáhať v sociálnej oblasti aj na Slovensku. Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo nadáciu GRANVIA do registra v júli 2012.

,,Je pre nás obrovskou cťou, že môžeme podporiť tieto skvelé projekty a uľahčiť cestu životom tým, ktorí to naozaj potrebujú,“ povedal predseda správnej rady nadácie a zároveň generálny riaditeľ spoločnosti GRANVIA, Eric Genêtre.

Do neziskovej organizácie Animus Apertus z Banskej Bystrice smerovali prostriedky na zamestnanie dievčat z útulku Sv. Vincenta. V divadelnej dielni sa naučia navrhovať a šiť divadelné kostýmy a pripravia inscenáciu zo života detí z detských domovov, v ktorej budú aj samé účinkovať.

Nezisková organizácia Nádej – Reménység, ktorá poskytuje odbornú pomoc ľuďom trpiacim rôznymi závislosťami a zároveň pomáha ich rodinám uspela s projektom na rekonštrukciu kúrenia.

V Bratislave uvítalo financie Občianske združenie Deti Dunaja z Bratislavy, ktoré cez štipendijný fond a rôzne voľnočasové akcie aktivizuje deti a mladých ľudí zo sociálne slabého a znevýhodneného prostredia z celej SR. Zvyšok subjektov podporených v metropole pomáha hendikepovaným.

Zručnosti pre bežný život si zlepšia  ľudia s duševnými poruchami, ktorým nezisková organizácia Dom sociálnych služieb – MOST pomáha zaradiť sa do spoločnosti. Špecifickú odbornosť, prípadne vzdelanie dostanú zdravotne ťažko postihnutí z chránenej dielne Smart Chance. A cez Občianske združenie WellGiving, ktoré vzdeláva v oblasti fundraisingu či marketingu, získajú nové informácie subjekty, podporujúce integráciu hendikepovaných ľudí.

Na obrázku sú deti, ktoré podporuje nadácia Deti Dunaja a jej predstaviteľka Petra Hulinová.

Zdroj: Foto – Erik Nagy

Foto – Erik Nagy

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)