Sedem filantropických

Na prihlásenie sa do rebríčka najväčších firemných darcov ostávajú tri dni

357361
7.9.2011 / TREND

Fórum donorov po siedmykrát zostaví rebríček na Slovensku pôsobiacich firiem, ktoré popri svojej podnikateľskej činnosti nezabúdajú ani na zodpovednosť a svoje zisky investujú aj do rozvoja komunít a charitatívnych projektov. Top firemný filantrop je jediný rebríček v Slovenskej republike, ktorý sleduje firemných darcov podľa objemu rozdelených prostriedkov. 

Rebríček sa zostavuje na základe údajov dobrovoľne poskytnutých firmami. Všetkým firmám, ktorým záleží, aby sa ich aktivity v oblasti ekológie, sociálnych a humanitárnych projektov, podpory kultúry, dodržiavania ľudských práv, rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu, obnovy kultúrneho dedičstva či projektov zameraných na ochranu zdravia dostali do povedomia širšej spoločnosti, zostáva na vyplnenie formulára už len pár dní. Zbieranie údajov o filantropických projektoch firiem v minulom roku sa skončí v piatok 9. septembra 2011. Formulár je možné nájsť na stránke Fóra donorov

V  predošlom roku zverejnilo údaje o svojich filantropických aktivitách 26 firiem, ktoré podporili verejnoprospešné projekty v celkovej sume 4,2 milióna eur. Najväčším firemným darcom za rok 2009 sa stala spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel. V kategórií malých a stredne veľkých podnikov si ceny prevzali spoločnosti Microsoft Slovakia, GlaxoSmithKline Slovakia a ABB.

Foto - Fórum donorov

Diskusia (0reakcií)