Šesť slovenských miest sa zazelená

Víťazom Súťaže Zeleň pre mesto Orange rozdelí 19 800 eur

377979
2.8.2012 / md

Viac ako 24-tisíc zákazníkov Orangeu sa zapojilo do druhého ročníka súťaže Zeleň pre mesto. Šesť slovenských miest práve vďaka takýmto občanom získa od Orangeu 3 300 eur. Celkovo 19 800 eur si na novú zeleň prerozdelia Banská Bystrica, Bratislava - Ružinov, Gelnica, Košice, Myjava a Veľký Krtíš. Už na jeseň ich potom využijú na skrášlenie svojich verejných priestranstiev.

Slováci rozmýšľajú a konajú ekologickejšie. Dokazuje to aj nárast počtu tých, ktorí sa tento rok do súťaže zapojili. Od konca apríla do 30. júna 2012 mohli zákazníci Orangeu pomôcť svojmu mestu či obci zazelenať niektorou z ekologických aktivít. Stačilo si aktivovať elektronickú faktúru alebo odniesť starý mobilný telefón do predajne Orangeu. Za každý takýto skutok zákazník svojmu mestu pripísal na konto jeden bod. Šesť víťazných miest s najvyšším počtom bodov získava od Orangeu po 3 300 eur na výsadbu novej zelene. Spolu teda Orange takto rozdelí takmer 20 000 eur.

Súťaž sa tento rok stretla opäť s vysokým záujmom. Spolu viac ako 23 400 zákazníkov si aktivovalo elektronickú faktúru. V porovnaní s prvým ročníkom súťaže je to nárast o takmer 27%. Možnosť získať body pre svoje mesto odovzdaním starého mobilného telefónu využilo spolu 759 zákazníkov.

Zámerom súťaže bolo vzbudiť záujem verejnosti, budovať ekologické postoje a ukázať jednoduché možnosti, ako môžu obyvatelia spoločne prispieť k dobrej veci. „Tohtoročné výsledky potvrdzujú, že Slovákom nie je ich okolie ľahostajné a rovnako ako nám, záleží im na prostredí, v ktorom žijú. Sme radi, že naša kampaň sa stretla s takou odozvou a vďaka tomu prinesieme zeleň do ďalších miest,“ hovorí o výsledku ekologického projektu Peter Tóth, Corporate Affairs Manager spoločnosti Orange Slovensko.

Mestá rozdelené na západ, stred a východ Slovenska súťažili v dvoch kategóriách. Zelenými mestami sa tak stali tri mestá s počtom obyvateľov nad 15-tisíc a tri mestá, respektíve obce do 15-tisíc obyvateľov. Jednotlivé mestské časti Bratislavy sa do súťaže zapojili ako samostatné mestá.

Víťazné mestá s počtom nad 15-tisíc obyvateľov:

1. Banská Bystrica

2. Bratislava – Ružinov

3. Košice

Víťazné mestá s počtom obyvateľov menším ako 15-tisíc:

1. Gelnica

2. Myjava

3. Veľký Krtíš

© 2012 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)