Srdce na správnom mieste

Nadácia Orange podarovala prostredníctvom charitatívneho programu Darujte Vianoce ľuďom v núdzi krajšie Vianoce

386893
14.12.2012 / md

Až 60-tisíc eur prerozdelila Nadácia Orange v rámci 11. ročníka grantového programu Darujte Vianoce. Charitatívny program pomáha prežiť šťastnejšie sviatky ľuďom, ktorým chýba rodina, domov, zdravie alebo sa nachádzajú v hmotnej núdzi.

V tomto roku podporí priamo až 227 príbehov pričom ďalších sto žiadateľov malo možnosť uchádzať sa o podporu nielen od Nadácie Orange, ale aj od širokej verejnosti prostredníctvom portálu www.dakujeme.sk. V rámci programu Darujte Vianoce zároveň nadácia udelila ocenenie Srdce na správnom mieste dvom laureátkam Helene Štrbavej z Trstenej a Silvii Sihelskej z Betliara. Zaujímavosťou je, S. Sihelská bola v minulosti osobou, ktorá potrebovala pomoc. Dnes práve ona pomáha druhým. Chce podporiť rodinu žijúcu v ťažkej sociálnej situácii – mamičku s dvoma deťmi v predškolskom veku, ktorá žije v nevyhovujúcich hygienických podmienkach. Ich vianočné sviatky budú tento rok krajšie vďaka kúpe hygienických potrieb, sladkostí, ovocia, drobných darčekov a kníh pre deti.

Umelecky stvárnené sklenené srdce, ktorého autorom je Palo Macho, si odniesla aj pani Helena Štrbavá z Trstenej, ktorej hodnotiaca komisia vyjadrila takto uznanie za rok 2011. Jej pomoc mala doslova vianočný charakter, keď sa vďaka financiám z Nadácie Orange mohol kúpiť nový stroj na výrobu oblátok pre 70-ročnú pani, ktorá ich rozdáva chudobným, bezdomovcom, viacdetným rodinám, do nemocníc aj charitatívnych zariadení. „Som veľmi rada, že už jedenásť rokov sme istým spôsobom súčasťou života stoviek rodín po celom Slovensku, ku ktorým smerovala pomoc z našej nadácie. Ocenenie Srdce na správnom mieste patrí všetkým, ktorí spoločne s nami nie sú ľahostajní a dávajú priestor dobru, súcitu a všímavosti voči ľuďom v neľahkej životnej situácii, ktorých je okolo nás stále veľa,“ povedala správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

Pomoc cez internet

V jedenástom ročníku programu Darujte Vianoce bolo prijatých 478 žiadostí o podporu. Posudzovacia komisia schválila podporu pre 227 projektov v celkovej sume 50 000 eur. Darovať Vianoce mohol v tomto roku naozaj každý. Na portáli www.dakujeme.sk bola totiž od 4. decembra 2012 zverejnená stovka žiadostí, ktoré splnili podmienky charitatívneho programu Darujte Vianoce, ale kvôli finančnému limitu nemohli byť priamo podporené. Potenciálni darcovia tak mohli rozhodnúť, komu a či venujú svoj dar v ľubovoľnej výške jednoduchým bankovým prevodom na podporu príbehu, ktorý ich najviac zaujal. Nadácia Orange ocenila štedrosť darcov a znásobila ich sumu rovným dielom do maximálnej výšky 100 eur na jednu žiadosť. Nadácia Orange tak prerozdelila ďalších 10 000 eur.

„Každoročne prišlo do programu Darujte Vianoce omnoho viac projektov, ako sme dokázali podporiť. Teší ma, že vďaka partnerskému portálu www.dakujeme.sk sme dali šancu na krajšie sviatky pre núdznych a tých, ktorí potrebujú počas tohto obdobia podporu. Celkom tak Nadácia Orange prispela na krajšie Vianoce doteraz najvyššou čiastkou 60 000 eur,“ povedala A. Cocherová, správkyňa Nadácie Orange.

Portál www.dakujeme.sk počas svojho trojročného fungovania pomohol v neľahkej situácii vyše štyristo rodinám a ľuďom s nedostatkom. „Hľadali sme partnera, ktorý má nádej, dôveru v dobro ľudí a uverí, že ľudia sú štedrí a radi pomôžu. Znásobovanie darov naštartovalo ľudí k rôznym druhom pomoci. Za nás, štyri mamičky, by som chcela poďakovať obyčajným ľuďom, ktorí sa rozhodli pomôcť, ako aj Nadácii Orange za odvahu pomáhať inšpiratívnou formou,“ hovorí povedala Martina Tvrdoňová z portálu www.dakujeme.sk. „Som hrdá na to, že pomocou nášho portálu sme mohli pomôcť zlepšiť situáciu počas Vianoc 67 rodín či jednotlivcov. Suma 10 000 eur od Nadácie Orange bola prerozdelená za necelý týždeň, čo jasne hovorí o tom, že ľuďom záleží na osudoch druhých,“ dodala. Príbehy programu Darujte Vianoce na webovej stránke zostávajú a naďalej dávajú príležitosť pomôcť uskutočniť žiadosti pre tých, ktorí si zaslúžia našu pozornosť.

Na obrázku (zľava) moderátorka Iveta Malachovská, členka hodnotiacej komisia zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike Iveta Mišová, laureátka Silvia Sihelská, Anna Smitková, zastupujúca laureátky za rok 2011, Andrea Gajdošová, koordinátorka aktivít Nadácie Orange.

 

Zdroj: Foto - Nadácia Orange

Foto – Nadácia Orange

© 2012 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)