Strážne psy demokracie na Slovensku prežijú

Nadácia Pontis vyhlásila výsledky programu Transparentné Slovensko

385485
21.11.2012

Fond pre transparentné Slovensko podporil štyri vybrané mimovládne organizácie, aby sa mohli naďalej venovať kontrole korupcie, klientelizmu, plytvania verejnými zdrojmi či zneužívania moci.

„Často upozorňujú na negatívne stránky fungovania vecí v spoločnosti, ktoré by bez nich občania ľahko prehliadli. Nech sa práca watchdogov niekomu zdá akokoľvek zbytočná, pre zdravé fungovanie demokratickej spoločnosti je nepostrádateľná,“ hovorí sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus. Spolu s novinárkou Zuzanou Petkovou, ekonomickým reportérom Gabrielom Beerom a riaditeľkou Nadácie Pontis Lenkou Surotchak vyhodnotili mimovládky, ktoré podľa nich najviac potrebujú finančný stimul na pokračovanie v úspešných projektoch.

Mimovládky majú problémy so zdrojmi

Mnohé watchdogové a analytické organizácie na Slovensku sú v náročnej situácii. Hoci ich aktivity majú podporu verejnosti a silnú odozvu v médiách, často trpia nedostatkom financií na zabezpečenie svojho chodu. Aj preto vznikol z iniciatívy členských firiem združenia Business Leaders Forum Fond pre Transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis. Jeho cieľom je podporovať organizácie, ktoré verejne bojujú s klientelizmom, korupciou a zneužívaním moci. Fond v tomto roku podporí štyri organizácie v celkovej sume 50 350 eur. Vďaka tomu budú môcť v budúcom roku pokračovať vo svojich súčasných aktivitách.

Do prvého ročníka grantového programu Pre transparentné Slovensko sa prihlásilo 11 mimovládnych organizácií, ktoré dlhodobo kontrolujú vybrané oblasti verejného života. Odborná komisia popri silnej vízii a odvahe organizácií obhajovať verejné záujmy zohľadňovala aj fakt, ako podaný projekt prispieva k posilneniu chodu organizácie a jej udržateľnému fungovaniu aj po jeho skončení.

Podporené organizácie z Fondu pre transparentné Slovensko

Žiadateľ

Cieľ podpory

Schválená suma

VIA IURIS

www.viaiuris.sk  

Inštitucionálny rozvoj a finančná udržateľnosť organizácie, ktorá pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a prispieva k tomu, aby štátne orgány a samosprávy konali zodpovedne a efektívne.  

20. 000 eur

Transparency International Slovensko

www.transparency.sk

Inštitucionálny, organizačný a finančný rozvoj organizácie, ktorá hodnotí kroky vlád v oblasti boja proti korupcii a dlhodobo sa zaoberá verejným obstarávaním.

13. 000 eur

Aliancia Fair-play, o.z.

www.fair-play.sk

Udržanie nezávislej občianskej kontroly moci na Slovensku a zverejňovanie prešľapov, ktoré plytvajú verejnými peniazmi alebo porušujú práva ľudí.

10. 350 eur

Health Policy Institute

www.hpi.sk

Analýza čakacích listín a korupcie v slovenskom zdravotníctve.

7 000 eur

Diskusia (0reakcií)