Stretnutie štipendistov

41 detí z detských domovov a náhradných rodín bude mať štúdium dostupnejšie

369183
6.3.2012 / md

Štúdium na vysokej, ale aj strednej škole je finančne čoraz náročnejšie. Pre chovancov detských domovov, ktorí sa familárne oslovujú domováci, je situácia ešte komplikovanejšia. Už 17 rokov Spoločnosť Úsmev ako dar prostredníctvom svojho Fondu Pipi Dlhej Pančuchy podporuje prostredníctvom štipendií práve deti z detských domovov a odchovancov detských domovov. Nedávno spolu s Nadáciou Slovenskej sporiteľne, ktorá je dlhoročným a významným partnerom programu Vzdelávaním k úspechu, odovzdali štipendiá 41 študentom. Jednou z podmienok získania štipendia je aj aktívna účasť štipendistov na projektoch a programoch Spoločnosti Úsmev ako dar. Ako povedala Marta Krejcarová, členka správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne, ich zámerom je podporiť snahu mladých ľudí z detských domovov získať kvalitné vzdelanie a tím aj zaujímavejšie pracovné zaradenie. O úspešnosti naplnenia tohto cieľa hovoria konkrétne príklady mladých, ktorí pôsobia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Povzbudiť štipendistov na odovzdávanie štipendií prišla aj Katka Brychtová (na obrázku s časťou štipendistov): „Vzdelanie je v dnešnej dobe základom pre naše deti. Veľmi sa teším z týchto mladých ľudí, ktorí si uvedomujú dôležitosť štúdia, či už ide o stredné odborné školy alebo vysoké školy. Všetko čo sa naučia im raz určite pomôže v ich následnom živote po odchode z detského domova. A preto vždy rada podporujem takéto aktivity a pomoc.“

„V dnešnej dobe, kedy je finančná situácia ešte zložitejšia ako kedysi, potrebujú deti z detských domovov oveľa viac podpory. Preto je ich podpora pre nás veľmi dôležitá. Štipendium im pomáha pokryť náklady na cestovné, ubytovanie, učebné pomôcky a knihy. Podporujeme tiež mladých ľudí, ktorí už nie sú v  detskom domove a ich náklady spojené so štúdiom sú vyššie, pretože si ich celé hradia sami,“ informovala Mária Soboličová z Úsmevu ako dar, koordinátorka štipendijného programu.

Fond Pipi Dlhej Pančuchy nesie meno literárnej postavy  – dievčatka, ktoré žije bez rodičov, no nevzdáva sa a každú situáciu rieši s odhodlaním a optimizmom. Autorka Astrid Lindgrenová osobne podporila založenie fondu a dovolila, aby ho Úsmev ako dar pomenoval po dievčatku Pipi.

 

Foto – Milan Debnár, Úsmev ako dar

© 2012 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)