Študenti do sveta

438198
21.5.2015

Až 27 talentovaných študentov „poletí do sveta“ vďaka grantu Nadácie Tatra banky. Celková suma v hodnote vyše 55-tisíc eur im umožní štúdium v Kanade, USA, Juhoafrickej republike a rôznych štátoch Európy.

Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. Tento rok bolo prijatých 115 žiadostí, z ktorých trojčlenná porota externých expertov vybrala 27 projektov. Celková  suma  venovaná na ich podporu dosiahla 55-tisíc eur.

Podporení študenti vycestujú napríklad aj do USA, Kanady, rôznych štátov Európy či Juhoafrickej republiky. 7 podporených projektov sa radilo k technickým odborom,

5 bolo z oblasti medicíny, 4 boli z oblasti humanitných vied, nasledovali umelecké oblasti, IT, právo a ekonómia.

„Grantový program Študenti do sveta, určený študentom vysokých škôl, je jedným z najobľúbenejších. Takáto spätná väzba nás nesmierne teší, o to viac, že sme si vedomí, že za každou žiadosťou stojí vynikajúci a veľmi aktívny študent. V tomto programe pracujeme iba s tými najlepšími, a preto výber nie je jednoduchý,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky.

V rámci grantového programu Nadácia Tatra banky poskytne finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

Študenti mohli posielať svoje prihlášky do 15. apríla, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt bola stanovená na 5-tisíc €.

Na obrázku študent Martin Plávala, ktorý získal grant Nadácie Tatra banky na zahraničný študijný pobyt. Absolvoval na nemeckej Univerzite v Heidelbergu letnú školu zameranú na modernú matematickú fyziku a jej použitie v kvantovej mechanike.

Zdroj: Nadácia Tatrabanky

Diskusia (0reakcií)